Περιεχόμενο

Φίλιππος Δάγκας

O Φίλιππος Δάγκας, κατασκεύασε στα πλαίσια των δυνατο­τήτων του αυτον τον ιστότοπο, ό οποίος απασχολεί τη χρήση των οργάνων τής κλασικής ορχήστρας και των ενορχη­στρωτικών τεχνι­κών. Αυτός ό καρπός γνώσεων δίνουν στη κλασική ορχήστρα τη δυνατότητα να εξάγει τον ήχο ό οποίος έχει παρόμοιο χαρα­κτήρα όπως εκείνος του „Heavy Metal“ (χέβι μέταλ).

Έως βάση του στόχου αυτού σχηματίζεται ή εσωτερική μου­σική «μίμηση» (δηλ. "Ηχητική μεταμόρφωση" ενός ορ­γάνου σε ένα άλλο όργανο). Ή παραγωγή αυτού τού χαρα­κτηρι­στικού ήχου χωρίς την χρήση τής ηλεκτρικής κιθάρας απαιτεί γνώσεις των ιδιοτήτων συμπεριλαμβανόμενων οργάνων.
«Πρώτα πρέπει στη γλώσσα τής κλασικής μουσικής να υποταχθείς και αν είσαι αρκετός, θα την κυριέψης».


Οργανολογία

 • Έγχορδα
  • Βιολί
  • Βιόλα
  • Βιολοντσέλο
  • Κοντραμπάσο
 • Ξύλινα πνευστά
  • Αγγλικό κόρνο
  • Κλαρινέτο
  • Φαγκότο
  • Κόντρα φαγκότο

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από κάθε σημείο τής λίστας για περισσότερες πλη­ροφορίες. Κάντε ένα κλικ στον πα­ρα­κάτο σύνδεσμο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Όρ­γανα.