Περιεχόμενο

Εισαγωγή τού ενορχηστρωτικού παραδείγματος

Τριστάνος και Ιζόλδη „Πρελούδιο“ τού Ρίχαρντ Βάγκνερ

1ο σημείο ανάλυσης (5 συνολικά)
Απαλή αλλαγή τού ηχοχρώματος

Απαλές αλλαγές ηχοχρώματος παράγονται για την έμφαση ορισμένων διαστημάτων. Ό συνολικός χαρακτήρας τού ήχου μπορεί να παρα­μείνει αμετάβλητος. Στην ενορχήστρωση …

2ο σημείο ανάλυσης (5 συνολικά)
Υποδιαίρεση τής ορχήστρας σε μικρότερες, ανεξάρτητες ομάδες

Με τον Ρίχαρντ Βάγκνερ λαμβάνει ή ορχήστρα σημαντικές προ­εκτάσεις. Δημιούργησε μικρότερες ομάδες εντός τής ορχηστρικής συσκευής. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα τμήματα των συν­θέσεων του. Διδακτικό παράδειγμα σε σχέση …

3ο σημείο ανάλυσης (5 συνολικά)
Ενορχήστρωση πολυφωνικού αποσπάσματος

Ή ενορχήστρωση πολυφωνικού αποσπάσματος απαιτεί ιδιαίτερη προ­σοχή. Ακριβή ανάλυση των βασικών κανόνων είναι απαραίτ…

4ο σημείο ανάλυσης (5 συνολικά)
Παράδειγμα για την ενορχήστρωση πεντάλ φθόγγων

Οι πεντάλ φθόγγοι μπορούν να έχουν διάφορες λειτουργίες. Ρυθμική, αρμονική ή και πολυφωνική. Για την παραγωγή …

5ο σημείο ανάλυσης (5 συνολικά)
Παράδειγμα για την χρήση τής τεχνικής επικάλυψης

Ας δούμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα τής τεχνικής επικάλυψης. Με το άκουσμα των πνευστών στο μέτρο 32 ηχούν και τα Βιολοντσέλα. Τουλάχιστον τον πρώτο φθόγγο πού παράγουν. Κατόπιν …Κλασική παρτιτούρα

Βασική σημείωση:
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να ανοίξετε τη σελίδα με την παρτιτού­ρα (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου ήχου).