Περιεχόμενο

Εισαγωγή τού ενορχηστρωτικού παραδείγματος

„Χαίρε ελευθεριά“ 2ο μέρος - Φίλιππος Δάγκας

1ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Ή ενορχήστρωση ως μέσο για τη σαφήνεια τής σύνθεσης

Κάθε στοιχείο μίας σύνθεσης μπορεί να ανατεθεί σε άλλο όργανο. Το ιδιαίτερο άκουσμα κάνει το όργανο αναγνωρίσιμο. Δηλαδή, λόγω αυτού ακούγεται ξεχωριστά. Από την άλλη πλευρά, οι χρωματικές αντι­θέσεις δεν κάνει να είναι έντονες. Για να μην διαταραχθεί ό επι­θυμητός χαρα­κτήρας τού ήχου …

2ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Μπάσο κλαρινέτο και Φαγκότο στο „συμφωνικό Heavy Metal“

Στη μουσική μας, παίζει το Μπάσο κλαρινέτο έναν ιδιαίτερο ρόλο. Αυτό το όργανο είναι πραγματικά πιο ισχυρό από ότι το Φαγκότο. Συχνά χρησιμοποιείται ως βασικό όργανο των ξύλινων πνευστών. Επι­πλέον, συμβάλλει το Μπάσο κλαρινέτο στην παραγωγή …

3ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Ή σημασία των πεντάλ φθόγγων

Το επόμενο σημαντικό τμήμα τού παραδείγματος ξεκινά με το μέτρο 13. Στα πρώτα μέτρα (13 + 14) εμφανίζεται το θέμα για δεύτερη φορά. Εκτε­λείται σχεδόν από την συνολική ορχήστρα. Λοιπόν, το θέμα παράγεται από 4 ομάδες οργάνων σε οκτάβες. Ή άνω φωνή εκτελείται από τα Φλάουτα και τις Βιόλες. Ενώ, ή κάτω φωνή εκτελείται από το Μπάσο κλαρινέτο και το Βιολοντσέλο. Το Κοντραμπάσο παράγει το μπάσο. Ή υπόλοιπη ορχήστρα παίζει …

4ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Μικρά στοιχεία και ή χρήση τους

Το μουσικό υλικό το χωρίζω εδώ σε 2 ομάδες. Είναι αρκετά χρήσιμο για αυτό το παράδειγμα. Και γενικά για την ενορ­χήστρωση μου. Λοιπόν, διακρίνομαι μεταξύ των σημαντι­κών στοιχείων και των μικρών. Τα σημαντικά στοιχεία καθο­ρίζουν τις κύριες λειτουργίες. Δηλαδή, παράγουν την μελω­δία, την αρμονία και το μπάσο. Ενώ τα μικρά στοιχεία παρά­γουν τα πρόσθετα χρώματα …Βασική σημείωση:
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να ανοίξετε τη σελίδα με την παρτι­τούρα (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου ήχου).