Περιεχόμενο

Εισαγωγή τού ενορχηστρωτικού παραδείγματος

„Συνειδητό όνειρο - Εισαγωγή“ - Φίλιππος Δάγκας

1ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Ενορχήστρωση των αυξομειώσεων στην δυναμική

Οι „αυξομειώσεις στην δυναμική“ πραγματοποιούνται με διάφορες τεχνικές. Αφενός με την προσαρμογή τής δυναμικής των ορχηστρικών δυνάμεων. Και αφετέρου με την αύξηση τού αριθμού συμμετοχόντων οργάνων. Όμως, σχετικά με τις δυνατότητες στην δυναμική υπάρχουν διαφορές μεταξύ των οργάνων … Περισσότερα για τις αυξομειώσεις στην δυναμική

2ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Βασικές ενορχηστρωτικές τεχνικές στο „συμφωνικό Heavy Metal“

Ας εξετάσουμε πρώτα τις 2 ομάδες των πνευστών οργάνων. Σχετικά με την χρήση τους στην ορχήστρα. . Αυτά τα όργανα παράγουν νέα ηχο­χρώματα. Χρησιμοποιούνται ως μείγμα με τα υπάρχοντα ηχο­χρώ­ματα. Για να συμβάλουν στην υλοποίηση τού επιθυμητού ηχο­χαρα­κτήρα. Ό οποίος είναι παρόμοιος τού Heavy …

3ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Το ειδικό βάρος τής παύσης

Δώστε ιδιαίτερη σημασία τής παύσης όταν γράφεται για πνευστά όρ­γανα. Σημαντικός λόγος για να παύουν σταδιακά τα πνευστά όργανα είναι ή πνοή. Δηλαδή, ή στιγμή στην οποία ό εκτελεστής μπορεί να ανα­πνεύσει. Αλλά και για να χαλα­ρώσουν οι μύες τής γλώσσας, τού κεφα­λιού και τού λαιμού. Τα ξύλινα πνευστά όργανα χρειάζονται λιγότερο "αέρα" από ότι τα χάλκινα. Επιπλέον, είναι σημαντικό …

4ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Τεχνική μελωδικών μοτίβων και ανάμειξη ηχοχρωμάτων

Βλέπουμε έναν εξαιρετικό συνδυασμό στα μέτρα 11-14. Απασχολεί την τεχνική μελωδικών μοτίβων. Αλλά και την ανάμειξη των ηχοχρω­μά­των. Ή τεχνική των μελωδικών μοτίβων δεν είναι δεσμευμένη με ειδικά ηχοχρώματα. Ούτε με συγκεκριμένες τεχνικές. Σχεδόν όλα τα όργανα μπορούν να παίξουν τα θέματα. Ας δούμε τώρα τήν … Περισσότερα για τη τεχνική μελωδικών μοτίβωνΒασική σημείωση:
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να ανοίξετε τη σελίδα με την παρτι­τούρα (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου ήχου).