Περιεχόμενο

Φίλιππος Δάγκας
«Αβανγκαρντίστ και οραματιστής»

Μία λέξη για το Φίλιππο Δάγκα

Πολλοί μουσικοί υποστηρίζουν ότι το Heavy Metal (χέβι μέταλ) είναι ερμηνεύσιμο μόνο μέσω „τού βαριού ήχου“ από ηλεκτρι­κές κιθάρες.
Καί ό Φίλιππος Δάγκας είναι γοητευμένος από αυτον τον ήχο. Τον έχει, όπως και πολλούς άλλους, κατακτήση εξ ολοκλήρου. Αλλά τις συνεχείς επαναλήψεις αντιλαμβά­νεται ό Φίλιππος Δάγκας ως έγγραφο τής στασιμότητας. Γιατί μόνο αν ή μουσική πάντα „κινείται“ μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το πνεύ­μα τής εκάστοτε εποχής. Το πραγματικό έλλειμμα πού έχουν σαν αποτέλεσμα τις συνεχείς επαναλήψεις, το βλέπει σε άλλο επίπεδο. Στον περιορισμένο χώρο τού ήχου. Στην λανθασμένη άποψη ότι ή ταυτότητα τού ήχου αποτελείται από μία ιδιότητα πού δεν κάνει νά αγγιχτεί.
Τώρα έρχεται ό Φίλιππος Δάγκας με την ιδιαίτερη φαντασία σχετικά τού ηχόχωρου πού καθιστα την επέκταση του. Μία επέκταση πού απαιτεί αλλαγές. Και από αυτές ή σημαντικό­τερη αλλαγή είναι ή αντικαθίσταση τής ηλεκτρικής κιθάρας, τού ηλεκτρικού μπάσου και των ντράμς μέσω τής κλασικής ορχήστρας. Ό χαρακτήρας τού ήχου πού παράγεται από την κλασική ορχήστρα και ως εκ τούτου παρόμοιος τού „Heavy Metal“ (χέβι μέταλ), μπορεί να είναι μόνο πειστικός όταν δεν διαφέρει από τον «πρωτότυπο». Όσο αφορά μία πιθανή συ­σχέτιση των χαρακτήρων φάνηκε τού Φίλιππου Δάγκα να κά-

νει το «φιλτρά­ρισμα» τού πυρήνα από το «πρωτότυ­πο» νόημα. Πρόκειται για το «φιλτρά­ρισμα» των βασικων ιδιο­τή­τών πού θα είναι αντάξιοι τής αλ­λαγής και τής ικανότητας μετα­σχημα­τισμού. Αναρωτήθηκα το κατα πόσο πρόκειται εδώ για την αποξένωση τής ταυτότητας τού ήχου; Ή ακόμα και για την κατα­στροφή της; Όχι, ούτε το ένα ούτε το αλλο. Πρώτον, δεν προκειται εδώ για «σωστό» ή «λάθος». Αυτό δεν υπάρχει στη μουσική. Πρόκειται για τις δυνα­τότητες τής επέκτασης τού ηχόχωρου και για την ελευθερία στο σχεδιασμό πού συνδέονται με αυτόν.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω μία σύσταση. Εξερευνήστε αυτον τον ιστότοπο. Μπο­ρεί να είναι διεγερτικός να εμψυ­χώνει ή ακόμη και να επηρεαζει. Όπως και να αποφασισετε, σάς εύχομαι καλές επι­τυχίες.

Φριεντχελμ Στιεφελχαγκεν

Μία λέξη από το Φίλιππο Δάγκα

Η ιδέα τού «συμφωνικού Heavy Metal» και ή μεταφορά του στην πραγματικότητα είναι «παλιά» καθώς και ή επιθυμία τής παρουσίας αυτού τού ιστοτόπου στο διαδίκτυο (γεννήθηκε στο Ασαφενμπούργκ τού Μάιν γύρω τού 2002). Τίς σκέψεις μου όσο αφορά το «συμφωνικό Heavy Metal» να κανω μέσω αυτού τού ιστοτόπου διαφανές, ήταν και είναι σαν δίκοπο μαχαίρι.

Το περιεχόμενο του μπορεί να θαυμάσει κανεις, να επεκρίνει ή ακόμη και να ληφθεί ως πρότυπο. Παρόλο αυτα δεν αποκαλύπτει τίποτα από την ιστορία του και τις δυσκολίες του. Όμως ακριβώς αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Να δείξει με αξιοπιστεία τρόπους επιτυχιμένης ενορχήστρωσης και πάνω από όλα ένα αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα τής οργανολογίας και τής ενορχήστρωσης σε σχέση με το «συμφωνικό Heavy Metal». Αυτός ό ιστότοπος όμως δεν έχει δημοσιευθεί ως το τελειο μάθημα "ενορχήστρωσης". Αυτό πού εδώ παρουσιάζω, προσφέρει τής ενορχήστρωσης δυνατότητες χειρισμού και σημεία επίθεσης. Το γεγονός αυτό δείχνει πόσες και ποιές ακριβώς ενορχηστρωτικες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.


Ό σκοπός των σχόλιων μου δεν είναι να παρουσιάσουν μουσικά έργα με εξαντλητικό χαρακτήρα ή τού αναγνωστή να εκδίδει κανονισμούς. Το μόνο πού θελουν να δείξουν είναι την παλέτα δυνατοτήτων τής ενορχήστρωσης. Με αυτή την έννοια σάς εύχομαι στο ανακαλυπτικό ταξίδι μέσω τού ιστοτόπο μου καλή διασκεδαση και καλές επιτυχίες.

Φίλιππος Δάγκας

Σημείωση: Αφιερώνω αυτον τον ιστότοπο στους δασκάλους μου, στους ανθρωπους με τελειοποιημένες αισθήσεις, στους καλλιτέχνες με φαντασία και στους φίλους τού μελλοντικού σχεδιασμένο Heavy Metal.