Φόρμα και ενορχήστρωση | Φίλιππος Δάγκας

Ή ενορχήστρωση ως «εργαλείο» για την ανάπτυξη τής δομής.

Εισαγωγή

Ή σημασία τής ενορχήστρωσης ως δημιουργός μορφολογικής δομής είναι δικαιολογημένα μεγάλη. Και ίσως με τον Ρίχαρντ Βάγκνερ ανιχνεύσιμη.

Συνεισφορά

έχει το αντίστοιχο της στην μουσική ιδέα. Λοιπόν, ή μορφολογική δομή είναι το εξωτερικό σχήμα τής σύνθεσης. Ενώ, ή μουσική ιδέα το περιεχόμενο. Και ή ενορχήστρωση μπορεί να συμμετέχει σημαντικά στην ανάπτυξη της. Επιπλέον, μπορεί επίσης να κάνει την δομή κατανοητή. είναι ή ηχητική έκφραση τής δομής. Για παράδειγμα, μέσω τού ηχοχρωματικού χαρακτηρισμού των δομικών μερών. Ωστόσο, είναι δυνατόν με την ενορχήστρωση να εμπλουτιστεί μία σύνθεση.

Συμπέρασμα

Σκέψεις για την μέσω τής ενορχήστρωσης είναι λόγω αυτού δυνατόν. Επιπλέον, κερδίζει ως διαδικασία μίας σύνθεσης ιδιαίτερο νόημα.