Περιεχόμενο

Εισαγωγή τού ενορχηστρωτικού παραδείγματος

100η Συμφωνία - 2ο μέρος“ τού Γιόζεφ Χάυντν

1ο σημείο ανάλυσης (3 συνολικά)
Ό ρόλος των ξύλινων πνευστών στην κλασική ορχήστρα

Αφενός ήταν σπάνια να εκτελούνται περἀσματα αποκλειστικά από πνευστά. Αφετέρου …

2ο σημείο ανάλυσης (3 συνολικά)
Ταυτόχρονη τεχνική εκτέλεση οργάνων, διαφορετικές αρθρώσεις

Ή σύνθεση για μία ομοιογενή ομάδα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα διαφορετικές αρθρώσεις. Αυτό ισχύει ιδίως για τα έγχορδα όργα…

3ο σημείο ανάλυσης (3 συνολικά)
Χρωματική αντίθεση, χωρίς αλλαγή τού βασικού ηχοχρώματος

Η διατήρηση τής ενορχήστρωσης τού τμήματος καθορίζει το χρώμα τού ήχου. Ενώ ή αλλαγή …Βασική σημείωση:
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να ανοίξετε τη σελίδα με την παρτι­τούρα (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου ήχου).