Περιεχόμενο

Συνδυασμοί ήχου (Αγγλικό κόρνο 1/2)

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με το Αγγλικό κόρνο

. Ό χαρακτήρας του είναι εξαιρετικός. Είναι κατάλληλο για σόλα μέγιστης εκ δραστικότητας. Ό ήχος του είναι αρκετά καλός για τον συνδυασμό με άλλα όργανα. Ένας τέτοιος συνδυασμός δίνει στο Αγγλικό κόρνο μία μεγάλη .

Το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα παράγει ό συν­δυασμός Αγγλικό κόρνο / . Το Αγγλικό κόρνο ηχεί στην χαμηλή ή στην μεσαία περιοχή του. Συνδυάζοντας το Αγγλικό κόρνο με τις Βιόλες τονίζεται ό σκληρός ήχος του.

Εξαιρετικός είναι και ό συνδυασμός : Αγγλικό κόρνο / . Έτσι, επιτυγχάνεται ή διευκρίνιση τού απαλού ήχου τής κόρνας. Λοιπόν, το Κόρνο αποκτά κάτι από την . Χωρίς να χάσει τα τυπικά χαρακτηριστικά της.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί ταυτοφωνίας (Αγγλικό κόρνο/Κόρνο)

Ακολουθεί παράδειγμα συνδυασμού ταυτοφωνίας: Αγγλικό κόρνο/Κόρνο. Είναι απόσ­πασμα τής όπερας „Ό Ιπτάμενος Ολλανδός“ τού . Το Αγγλικό κόρνο συμβάλλει εδώ στην παραγωγή ηχοχρώματος. Προωθεί την ανάμιξη και συγχώ­νευση των διάφορων χρωμάτων χάλκινων πνευστών.

Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
„Ό Ιπτάμενος Ολλανδός“
Πρελούδιο - μέτρα 80-84
τού Ρίχαρντ Βάγκνερ.

Σε σχέση με τον συνδυασμό ταυτοφωνίας
Αγγλικό κόρνο - Κόρνο“.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος


Συνδυασμοί ταυτοφωνίας

Αγγλικό κόρνο - Κόρνο

Σύνθεση τού
Ρίχαρντ Βάγκνερ

 
Παρτιτούρα: Ιπτάμενος Ολλανδός, Πρελούδιο, μέτρα 80-84 τού Ρίχαρντ Βάγκνερ

Συνδυασμός ταυτοφωνίας:
Αγγλικό κόρνο/Κόρνο“


Το Αγγλικό κόρνο συμβάλλει στην παραγωγή ηχοχρώ­ματος. Συγκεκριμένα, τής οικογένειας των Όμποε στην περιοχή τής μικρής οκτάβας. Προωθεί την ανάμιξη και συγχώνευση των διάφορων χρωμάτων χάλκινων πνευσ­τών. Αξιοσημείωτο είναι και ή ενορχή­στρωση τού αποσ­πάσματος. Ειδικά ό συνδυασμός παύσεων και ενδείξεων. Για την υλο­ποίηση τού και τού .
Σημείωση:Το Αγγλικό κόρνο δεν άνηκε στο ρεπερτόριο τής ορχήστρας του. Έλειπε στα πρώτα του έργα. Εμφανί­ζεται σε λίγα μέτρα στον "Ιπτάμενο Ολλανδό". Με τον «Λόεγκριν» γίνεται σταθερό μέλος τής ορχήστρας του.

 

Ρίχαρντ Βάγκνερ
„Ό Ιπτάμενος Ολλανδός“
Πρελούδιο
μέτρα 80-84


Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 361 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα „Ό Ιπτάμενος Ολλανδός“ τού Ρίχαρντ Βάγκνερ. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF