Αγγλικό κόρνο 2/2 - Ξύλινα πνευστά | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Αγγλικό κόρνο 2/2 ]

Συνδυασμοί στην οκτάβα με το Αγγλικό κόρνο

Ισχύουν τα ίδια για ό,τι ειπωθεί και για . Μόνο με τον περιορισμό κάποιων όρων λόγω τής βαθύτερης φωνής. Εξαιρετικός συνδυασμός στην οκτάβα είναι: Αγγλικό κόρνο/Μπάσο . Ανατέθηκε από τον   στην όπερα τού „Λόεγκριν“ Πράξη Β΄.

Το Αγγλικό κόρνο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή ανάθεση τής άνω φωνής πρέπει αποφεύγεται. Έτσι ώστε ό παχύς ήχος τού Αγγλικού κόρνου στην χαμηλή περιοχή του να ακούγεται πλήρης.

Συνδυασμοί συγχορδίας με το Αγγλικό κόρνο

Και πάλι, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Θα πρέπει να αναφερθούν οι συνδυασμοί με άλλα όργανα τής Όμποε οικογένειας. Βλέπουμε το Αγγλικό κόρνο ως μεσόφωνο σε μία Όμποε-συγχορδία. Επιπλέον, μπορεί το μπάσο να εκτελεσθεί μέσω συνδυασμού ταυτοφωνίας από 2 ή 3 Φλάουτα. Αυτά ηχούν στην χαμηλότερη τονική περιοχή τους. Συνήθως χρησιμο­ποιείται ό γεμάτος ήχος τού Αγγλικού κόρνου ως κάτω φωνή. Και τα υψηλότερα ξύλινα πνευστά έχει την ανώτερη.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί συγχορδίας με το Αγγλικό κόρνο

[ Αγγλικό κόρνο - Φλάυτο - Όμποε - Κλαρινέτο ]

Ή μεσαία φωνή μπορεί να εκτελεσθεί από το Αγγλικό κόρνο. Και ή φωνή τού μπάσου από το Φλάουτο. Απαιτούνται όμως τουλάχιστον 2 ή 3 Φλάουτα επιπλέον. Το ακόλουθο παράδειγμα κάνει έναν τέτοιο συνδυασμό συγχορδίας σαφής. Εδώ, μεταξύ τού Αγγλικού κόρνου και τού φλάουτου:

Κατέβασμα πόρων[ Συνδυασμοί ταυτοφωνίας „Αγγλικό κόρνο - Κόρνο“thinsp;]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 37.3 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας „Λόεγκριν“ - Πράξη Β΄ - σκηνή 1η μέτρα 61-66, τού Ρίχαρντ Βάγκνερ.
Σε σχέση με τον συνδυασμό συγχορδίας „Αγγλικό κόρνο - Φλάυτο - Όμποε - Κλαρινέτο“.

Συνδυασμοί συγχορδίας
Αγγλικό κόρνο - Φλάυτο
Όμποε - Κλαρινέτο

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Ρίχαρντ Βάγκνερ

 
Παρτιτούρα, Λόεγκριν, Πράξη Β΄ - σκηνή 1η μέτρα 61-66, τού Ρίχαρντ Βάγκνερ

Το Αγγλικό κόρνο ως πλήρες μέλος στην ορχήστρα. Και ή εκτέλεση διαφόρων καθηκόντων είναι οι βασικό­τεροι στόχοι.
Το Αγγλικό κόρνο μπορεί να παίζει σόλα. Επίσης, μπορεί να αναμιχθεί με άλλα όργανα. Αλλά, μπορεί και να αλλάξει τον χαρακτήρα τής τονικότητας.

 

Ρίχαρντ Βάγκνερ
„Λόεγκριν“
Πράξη Β΄ - σκηνή 1η
μέτρα 61-66
Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.