Βιόλα 4/4 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί συγχορδίας [ Βιόλα 4/4 ]

Συνδυασμοί συγχορδίας Βιόλα και Έγχορδα όργανα

Βασικά στοιχεία συνδυασμοί συγχορδίας (Βιόλα/Έγχορδα)

χρησιμοποιείται στο τμήμα των έγχορδων οργάνων εντελώς ομοιογενή. Δηλαδή, σύμφωνα με το τονικό εύρος της ενσωματώνεται στο συνολικό ήχο. Αυτό ισχύει τόσο για την μελωδική χρήση, όσο και για την της.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί συγχορδίας (Βιόλα/Έγχορδα)

. Δηλαδή, σε πλήρη συγχώνευση με τα I και τα II. . Για παράδειγμα:

Κατέβασμα πόρων[ Συνδυασμοί συγχορδίας Βιόλα - Βιολί ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 33.4 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας Κάρμεν - Πράξη Α'
σκηνή 10η - μέτρα 13-16τού Ζώρζ Μπιζέ.
Σε σχέση με τον συνδυασμό συγχορδίας „Βιόλα-Βιολί“.

Συνδυασμοί συγχορδίας Βιόλα - Βιολί

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Ζώρζ Μπιζέ

 
Παρτιτούρα, Κάρμεν, Πράξη Α', σκηνή 10η, μέτρα 13-16, τού Ζώρζ Μπιζέ

Ή Βιόλα ως „τρίτο“ Βιολί
Συγχώνευση με τα I. και II.Βιολιά είναι δυνατόν (όπως σε αυτό το παράδειγμα). Επιπλέον, θα μπορούσε σιγαστήρας να χρησιμοποιηθεί. Το ηχητικό αποτέλε­σμα θα ήταν επί­σης ομοιογενές.

 

Ζώρζ Μπιζέ
„Κάρμεν“ Πράξη Α' - σκηνή 10η (μέτρα 13-16)

Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.