Βιολί 1/4 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Βιολί 1/4 ]

Γενικές πληροφορίες για συνδυασμούς τού ήχου με το Βιολί

ανήκουν ηχητικά ομοιογενής οικογένειας. Λόγω αυτού, εφαρμόζονται σε όλα τα έγχορδα οι ίδιοι κανόνες. Σχετικά των ηχητικών συνδυασμών με άλλα όργανα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν το τονικό ύψος. Αφενός από το έγχορδο και αφετέρου από το όργανο με το οποίο σκοπεύετε να συνδυαστεί.

Το Βιολί στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Οι ηχητικοί συνδυασμοί με τα έγχορδα αποτελούν την βάση στη δημιουργία τού ήχου. Εκείνου τού ήχου πού είναι παρόμοιος τού Heavy Metal. Ιδίως, , και . Σε συνδυασμό με τα ξύλινα πνευστά, τα χάλκινα και τα μεμβρανόφωνα όργανα. Αυτά αποτελούν τη βάση τής ορχήστρας τού συμφωνικού Heavy Metal.

Το Βιολί και οι συνδυασμοί με τα „Ξύλινα πνευστά“

Για τον συνδυασμό ταυτοφωνίας ισχύει: ό ήχος από τα έγχορδα „γεμίζει“ και ακούγεται πιο ισχυρός. Ενώ, αυτός των ξύλινων πνευστών ακούγεται μαλακότερος. Για τον συνδυασμό στην οκτάβα και τον συνδυασμό συγχορδίας ισχύει: ότι ο ήχος των ξύλινων πνευστών εναντίον των έγχορδων ακούγεται ιδιαίτερα δυνατά. Δηλαδή, ό ήχος από τα έγχορδα είναι ασθενής. Προϋπόθεση είναι ή τονική περιοχή, οι φωνητικές οδηγίες και ή .

Το Βιολί και οι συνδυασμοί με τα „Χάλκινα πνευστά“

Για την ηχητική επίδραση με τα χάλκινα πνευστά ισχύει: είναι λιγότερο καλή κυρίως σε συνδυασμό ταυτοφωνίας και συγχορδιών με τις και τα . Ενώ το συνδυάζεται ιδιαίτερα καλά με το . Καλά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν όταν: τα έγχορδα και τα χάλκινα πνευστά ηχούν στο ίδιο με τα ξύλινα.

Άλλοι συνδυασμοί ήχου με το Βιολί

Καλά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με μεμβρανόφωνα ή χορδόφωνα. Για παράδειγμα, το , το , το , και την .