Βιολί 2/4 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Βιολί 2/4 ]

Γενικές πληροφορίες για τους συνδυασμούς ταυτοφωνίας

Το Βιολί με άλλα έγχορδα όργανα

Ή Το Βιολί κυριαρχεί ηχητικά. Και το συνολικό αποτέλεσμα είναι μόνο ή εντατικοποίηση τού ήχου.

Ή μέ δίνει έναν πλήρη και πλούσιο ήχο. Κυριαρχεί . Ακόμα και αν ολόκληρο το τμήμα των Βιολιών χρησι­μοποιηθεί.

Συνδυασμοί ήχου με το Βιολί στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Mπορεί και πρέπει να επιτευχθεί ή μεγαλύτερη ηχηρότητα και ηχητική δύναμη. Ή κάνει αυτό δυνατόν. Ιδίως όταν το Βιολί και ή Βιόλα χρησιμοποιούν την σολ-χορδή. Καθώς και τα Βιολοντσέλα οδηγούνται στην μεσαία τονική περιοχή. Σε αυτή είναι ό ήχος τους πλήρης και ιδιαίτερα δυνατός.

 |