Βιολί 3/4 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Βιολί 3/4 ]

Συνδυασμός στην οκτάβα [ Βιολί και Βιολοντσέλο ]

Οί είναι ιδανικοί για την εκφραστικότητα μελωδικών περασμάτων. Ιδίως όταν τα οδηγούνται στην υψηλή και υψηλό­τερη τονική περιοχή τους. Και το Βιολί οδηγείται παράλληλα στην μεσαία τονική περιοχή του. Aφού εδώ το Βιολί ηχεί πάντα στην περιοχή μέγιστης εκφραστικότητας.

Κατέβασμα πόρων[ Συνδυασμός στην οκτάβα Βιολί και Βιολοντσέλο ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 54.4 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
Ό Ιπτάμενος Ολλανδός πρελούδιο μέτρα 97-101 τού Ρίχαρντ Βάγκνερ.
Σε σχέση με τον συνδυασμό στην οκτάβα „Βιολί - Βιολοντσέλο“.

Συνδυασμοί στην οκτάβα
Βιολί - Βιολοντσέλο

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Ρίχαρντ Βάγκνερ

 
Παρτιτούρα, Ό ιπτάμενος Ολλανδός, μέτρα 97-101, τού Ρίχαρντ Βάγκνερ

Ό Ρίχαρντ Βάγκνερ, χρησιμοποιεί τα Ι. και ΙΙ. Βιολιά, τις Βιόλες και τα Βιολον­τσέλα στην οκτάβα. Επιτυγχάνει ένα ηχοχα­ρακτήρα πού δεν θα μπορούσε να είναι πιο αποτελε­σματικός. Σε σχέση με ένα πέρασμα πού έχει ισχυρό ήχο. Και μέγιστη εκ­φραστικότητα.

 

Ρίχαρντ Βάγκνερ
Ό Ιπτάμενος Ολλανδός
Πρελούδιο - μέτρα 97-101
Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.

 |