Βιολί 4/4 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί συγχορδίας [ Βιολί 4/4 ]

Συνδυασμοί συγχορδίας Βιολί και έγχορδα όργανα

Βασικά στοιχεία συνδυασμού συγχορδίας (Βιολί – έγχορδα)

κάνει μία πολυφωνική κατασκευή δυνατόν. Ό 1ος εκτελεστής παίζει την πάνω φωνή τού διαχωρισμένου αποσπάσματος. Ενώ, ό 2ος εκτε­λεστής παίζει την κάτω φωνή. Ό διαχωρισμός μίας ομάδας συμβαίνει κατά 2, 3 ή και 4 παίκτες.

Όταν είναι μεγαλύτερος από 2 πρέπει να συμφωνήσουν οι παίκτες σχετικά τής κατανομής των φωνών. Ό οδηγός τής ομάδας μπορεί επίσης να διατάξει τη διαίρεση. Μία άλλη δυνατότητα είναι η κατανομή τής κονσόλας με τις νότες. Ή οποία πρέπει να καθο­ριστεί από τον ενορχηστρωτή.

Παράδειγμα: Συνδυασμός συγχορδίας (Έγχορδα–Ξύλινα πνευστά)

Ή ηχητική επίδραση τής τρίφωνης λαβής είναι μόνο στο f ή sf ιδιαίτερη. Και είναι σχεδόν πάντα προτιμότερο να στηριχθεί, μέσω πνευστών οργάνων. Το πιτσικάτο είναι επίσης στο p ή mf αποτελεσματικό. Ιδίως σε συνδυασμό με τα πνευστά όργανα. Αλλά και χωρίς την ενίσχυση των πνευστών οργάνων.

Κατέβασμα πόρων[ Συνδυασμός συγχορδίας Έγχορδα - Ξύλινα πνευστά ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 88.7 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας Εικόνες από μία Έκθεση
„La Cabane sur des Pattes de poulle“
μέτρα 56-60
τού Μοντέστ Μουσόργκσκι.
Σε σχέση με τον συνδυασμό συγχορδίας „Έγχορδα - ξύλινα πνευστά“.

Συνδυασμοί συγχορδίας
Έγχορδα - ξύλινα πνευστά

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Μοντέστ Μουσόργκσκι

 
Εικόνες από μία Έκθεση, La Cabane …, τού Μοντέστ Μουσόργκσκι
 

Μοντέστ Μουσόργκσκι
Εικόνες από μία Έκθεση
„La Cabane sur des Pattes de poulle“
μέτρα 56-60

Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.

Σημείωση:
Οι „Εικόνες από μία Έκθεση“ έχουν ενορχηστρωθεί μεταξύ άλλων, και από τον Μωρίς Ραβέλ.
Τα πνευστά υποστηρίζουν εδώ την τρίφωνη λαβή των έγχορδων. Έτσι έχει ή συγχορδία στο f, στο sf ιδιαίτερη ηχητική επίδραση.