Φαγκότο 2/2 - Ξύλινα πνευστά | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Φαγκότο 2/2 ]

Συνδυασμοί στην οκτάβα με το Φαγκότο

Το Φαγκότο διαθέτει ειδικές ικανότητες ηχητικής προσαρμογής. Αυτές γίνονται ακουστές στις δυνατότητες των συνδυασμών σε οκτάβα. .

Ό συνδυασμός στην οκτάβα: Φαγκότο/Φλάυτο/ είναι ομο­γενής. Και επι­τυγχάνεται με την σύζευξη αυτών των ήχων. Εντελώς ομοιογενής είναι ό συνδυασμός „Φαγκότο/“ στην οκτάβα. Ό συνδυασμός „Φαγκότο/“ στην οκτάβα πρέπει επίσης να αναφερθεί. Ηχητι­κά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Το Φαγκότο ηχεί στην πάνω οκτάβα, ενώ το Κοντρα­μπάσο ηχεί στην κάτω.


Συνδυασμοί συγχορδίας με το Φαγκότο

Σημαντικός ό ρόλος, τού βαθύφωνου οργάνου πού παίζει το Φαγκότο. Ειδικά σε συγχορ­δία πού εκτελείται από τα ξύλινα πνευστά. χρησιμοποιείται κυρίως ως το Μπάσο των ξύλινων πνευστών. Όμως, το Φαγκότο μόνο δεν αρκεί στην Λόγω αυτού καθορίζεται το και το . Έτσι, επιτυγχάνεται στην ορχήστρα ή απαραίτητη αρμονία μπάσου.

Συνδυασμοί συγχορδίας και ενορχήστρωση

Καλή ηχητική επίδραση δίνεται από τον συνδυασμό συγχορδίας Φαγκότο/Κόρνο. Εξάλλου, είναι η οργάνωση των φθόγγων, όσον αφορά την δομή τού ήχου ιδιαίτερα σημαντική. Ενεργοποιήστε την εικόνα για μεγένθυση. Εχει ως περιεχόμενο αφηρημένα σύμβολα για την κατα­νομή τους ηχοχρώματος στους φθόγγους. Και ό συνδυα­σμός συγχορδίας: Φαγκότο/ μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσμα­τικός.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί συγχορδίας

[ Φαγκότο - Κόντρα φαγκότο - Τρομπόνι - Κόρνο ]

Ακολουθεί ένα παράδειγμα για την υλοποίηση συνδυασμού συγχορδίας. Είναι ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη ορχήστρα. Αλλά και για την υλοποίηση τού «συμφωνικού Heavy Metal» είναι σημαντικό:

Κατέβασμα πόρων[ Συνδυασμοί συγχορδίας „Φαγκότο/Κόντρα φαγκότο/Τρομπόνι/Κόρνο“ ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 31.1 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας 1η Συμφωνία - 4ο μέρος
μέτρα 47-51
τού Γιοχάνες Μπράμς.
Σε σχέση με τον συνδυασμό συγχορδίας „Φαγκότο - Κόντρα φαγκότο - Τρομπόνι - Κόρνο“.

Συνδυασμοί συγχορδίας
Φαγκότο - Κόντρα φαγκότο
Τρομπόνι - Κόρνο

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Γιοχάνες Μπράμς

 
Παρτιτούρα, 1η Συμφωνία, 4ο μέρος, μέτρα 47-51, τού Γιοχάνες Μπράμς

Ή ένταξη τού Φαγκότου στην ορχήστρα ως πλήρη μέλος είναι κύριος στόχος. Οι δυνατότητες του στην υλοποίηση συγχορδιών είναι μέγιστες. Επίσης, μπορεί το Φαγκότο να χρησιμοποιηθεί ως σόλο όργανο. Λόγω αυτού είναι ο ρόλος του αναντικατάστατος.

 

Γιοχάνες Μπράμς
1η Συμφωνία - 4ο μέρος
μέτρα 47-51
Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.