Περιεχόμενο

Συνδυασμοί ήχου (Κλαρινέτο 1/2)

Γενικές πληροφορίες σχετικά των συνδυασμών ήχου

είναι αρκετά ευπροσάρμοστος. Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ή ικανότητα συγχώνευσης τού ήχου του. Ιδίως με εκείνη των άλλων ξύλινων πνευστών. Αυτό ισχύει τόσο για τους „συνδυασμούς ταυτοφωνίας“ όσο και για εκείνους στην οκτάβα.

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με το Κλαρινέτο

Πολλοί συνδυασμοί με άλλα όργανα τής ορχήστρας και το Κλαρινέτο είναι δυνατόν. Πρώτον, πρέπει να αναφερθούν οι συνδυασμοί με τα άλλα ξύλινα πνευστά. Ό συνδυασμός Κλαρινέτο/Φλάουτο αυξάνει την ηχητική ουσία. Αλλά και την λάμψη των φθόγγων. Ειδικά το Κλαρινέτο συμβάλλει σε αυτό το συνδυασμό. Για τον συνδυασμό Κλαρινέτο/ παίζουν μόνο ή λεγόμενη „σαλυμώ“ και ή μεσαία περιοχή ένα ρόλο. Ό συνδυασμός Κλαρινέτο/ μπορεί να είναι ιδιαίτερα μελωδικός. Ό συνδυασμός ταυτοφωνίας Κλαρινέτο/έγχορδα όργανα οδηγεί σε έναν εξαιρετικά πλούσιο συνολικό ήχο. Ειδικότερα, ό συνδυασμός Κλαρινέτο/ πρέπει να αναφερθεί. Κυρίως στην μεσαία τονική περιοχή τού Κλαρινέτου.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί ταυτοφωνίας (Κλαρινέτο/Όμποε/Φλάυτο)

Σε αυτό το παράδειγμα είναι ή προσθήκη τού μεγάλου Φλάουτου στο Fortissimo το αξιοσημείωτο:

Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
9η Συμφωνία - 2ο μέρος, Σημείο 38
τού Ντίμτρι Σοστακόβιτς.

Σε σχέση με τον συνδυασμό ταυτοφωνίας „Κλαρινέτο - Όμποε - Φλάυτο“.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος


Συνδυασμοί ταυτοφωνίας

Κλαρινέτο - Όμποε

Σύνθεση τού
Ντίμτρι Σοστακόβιτς

 
Παρτιτούρα: 9η Συμφωνία - 2ο μέρος, σημείο 38, τού Ντίμτρι Σοστακόβιτς


Συνδυασμός ταυτοφωνίας:

„Κλαρινέτο - Φλάυτο - Όμποε“Εξαιρετικό παράδειγμα για την οδήγηση ενός σόλο σε συνδυασμό ταυτοφωνίας. Μάλιστα, στην υψηλή περιοχή τού Κλαρινέτου και τού Όμποε. Επίσης, ένα παράδειγμα για την εντατικοποίηση τού ήχου. Από την πρόσθετη δύναμη τού Φλάουτου στο fortissimo.

 

Ντίμτρι Σοστακόβιτς
9η Συμφωνία - 2ο μέρος
Σημείο 38


Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 139 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα 9η Συμφωνία του Ντίμτρι Σοστακόβιτς. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF