Κοντραμπάσο 3/4 - Έγχορδα στην ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Κοντραμπάσο 3/4 ]

Συνδυασμοί στην οκτάβα με το Κοντραμπάσο

Ό ιδανικός συνδυασμός είναι: Κοντραμπάσο/. Και ή ηχητική επίδραση πού δημιουργείται είναι έντονη. Θεωρείται ως «βελτίωση» τού ακατέργαστου ήχου τού Κοντρα­μπάσου. Συμβαίνει μέσω τού μοναδικού ήχου από . Αυτός ό συνδυασμός ήχου μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ομογενής. Ομογενής είναι επίσης ό ηχητικός συνδυασ­μός: Κοντραμπάσο/. Ό ήχος πού παράγεται φιλοξενεί τον τραχύ χαρακτήρα από .

Παράδειγμα: Συνδυασμοί στην οκτάβα [ Κοντραμπάσο - Βιόλα ]

Στον συνδυασμό Κοντραμπάσο/Βιόλα κυριαρχεί το ηχόχρωμα τού Κοντραμπάσου. Ο ήχος τής Βιόλας αναλαμβάνει τη λειτουργία τού «διευκρινιτή». Δηλαδή, επιδιορθώνει το ύψος τού ήχου από το Κοντραμπάσο. Στο ακόλουθο παράδειγμα γίνεται αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα σαφής:

Κατέβασμα πόρων[ Συνδυασμοί στην οκτάβα „Κοντραμπάσο - Βιόλα“ ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 41.8 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας 9η Συμφωνία - 3ο μέρος
Σημείο 65
τού Ντίμτρι Σοστακόβιτς.
Σε σχέση με τον συνδυασμό στην οκτάβα „Κοντραμπάσο - Βιόλα“.

Συνδυασμοί στην οκτάβα
Κοντραμπάσο - Βιόλα


Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Ντίμτρι Σοστακόβιτς

 
Παρτιτούρα, 9η Συμφωνία, 3ο μέρος, σημείο 65, τού Ντίμτρι Σοστακόβιτς

Ό Ντίμτρι Σοστακόβιτς, συνδυάζει εδώ το Κοντραμπάσο με την . Λόγω αυτού πετυγχάνει έναν εξαιρετικό ήχο. Στον οποίο το Κοντραμπάσο κυριαρχεί. Αυτός ό συνδυασμός τονίζεται έντονα από τη συνοδεία των πνευστών οργάνων. Λοιπόν, αυτά οποία παίζουν στακάτο.

 

Ντίμτρι Σοστακόβιτς
9η Συμφωνία - 3ο μέρος Σημείο 65

Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.

  |