Κοντραμπάσο 4/4 - Έγχορδα στην ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Κοντραμπάσο 4/4 ]

Συνδυασμοί συγχορδίας με το Κοντραμπάσο

Ή συγχώνευση τού ήχου από στην έγχορδων συμβαίνει ομοιογενής. Για να επετεύχθη ιδιαίτερη ηχητική επίδραση, συνιστάται ό συνδυασμός Κοντραμπάσο/. Πραγματοποιείται εις βάσης .

Παράδειγμα: Συνδυασμοί συγχορδίας [ Κοντραμπάσο - Βιόλα ]

Ό Ντίμτρι Σοστακόβιτς, χρησιμοποιεί εδώ το σκληρό ήχο μίας τέτοιας συγχορδίας στο piano. Ως βάση, για ένα σόλο τού Φαγκότου. Και ή ηχητική επίδραση είναι μεγάλη. Ακο­λουθεί το παράδειγμα:

Κατέβασμα πόρων[ Συνδυασμοί στην οκτάβα „Κοντραμπάσο - Βιόλα“ ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 43.7 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας 9η Συμφωνία - 3ο μέρος
μέτρο 10 + μέτρο 12
τού Ντίμτρι Σοστακόβιτς.
Σε σχέση με τον συνδυασμό συγχορδίας „Κοντραμπάσο - Βιόλα“.

Συνδυασμοί συγχορδίας
Κοντραμπάσο - Βιόλα

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Ντίμτρι Σοστακόβιτς

 
Παρτιτούρα, 9η Συμφωνία, 3ο μέρος, μέτρα 10+12, τού Ντίμτρι Σοστακόβιτς

Ό Ντίμτρι Σοστακόβιτς, χρησιμοποιεί εδώ το σκληρό ήχο μίας τέτοιας συγχορδίας στο piano. Ως βάση για ένα σόλο Φαγκότο με μεγάλη ηχητική επίδραση. Βλέπετε παράδειγμα Νο.2.

 

Ντίμτρι Σοστακόβιτς
9η Συμφωνία - 3ο μέρος
μέτρο 10 + μέτρο 12
Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.