Περιεχόμενο

Συνδυασμοί ήχου (Κόρνο 1/2)

Οι δυνατότητες σύντηξης από το Κόρνο με άλλα όργανα είναι πολύ έντονη. στην κλίμακα τής ορχήστρας, κινείται στην μεσαία περιοχή. Λόγω αυτού χρησιμοποιείται το Κόρνο σε διάφορους συνδυασμούς.

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με το Κόρνο

όπως „Κόρνο/Κλαρινέτο/“ επιτυγχάνουν μέ­γι­στη ομοιογένεια. Μεταξύ „Κόρνο - Όμποε-οικογένεια“ ακούγονται σημαντικές ηχη­τικές διαφορές. Αυτές οι διαφορές μπορούν να αλλοιωθούν. Όταν παίζει το Κόρνο με ή όταν εκτελεί . Αλλά, και εδώ κυριαρχεί το Κόρνο.

είναι ιδανικός για τη συγχώνευση με εκείνον τού Κόρνου. Λόγω αυτού είναι οι δυνατότητες συνδυασμού „Κόρνο/χάλκινα“ πολλές. Ιδίως στη χαμηλή και χαμηλό­τερη τονική περιοχή.

Και με τα έγχορδα όργανα συνδυάζεται το Κόρνο αρκετά καλά. Στο και στο Κόρνο ή θέση τής κλίμακας είναι ομοιόμορφη. Το γεγονός αυτό κάνει τον συνδυασμό „Κόρνο/Βιολοντσέλο“ ιδανικό.

στην ψηλότερη περιοχή συνδυάζεται ομοιόμορφα με το Κόρνο. Συνδυάζοντας την Τρομπέτα με το Κόρνο ό μεταλλικός της ήχος αναδύεται έντονα. Με τον συνδυασμό „Κόρνο/Τρομπόνι“ επιτυγχάνεται μαλακή -επίδραση. Αυτή όμως εδώ (Κόρνο/Τρομπέτα), καταργείται. Ό χαρακτήρας τού ήχου επιδρά «νηφάλια». Αυτό ισχύει γενικά για τον συνδυασμό Κόρνο/.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με το Κόρνο
(Κόρνο/Τρομπέτα)

Στο παρακάτω παράδειγμα, ανατέθηκε ή Τρομπέτα στον ήχο τού Κόρνου. Γίνεται σαφές ότι ό μεταλλικός ήχος της λαμβαίνει ειδικό βάρος:

Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
Κοριολάνους - έργο 62
μέτρα 54-57

τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Σε σχέση με τον συνδυασμό ταυτοφωνίας „Κόρνο - Τρομπέτα“.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος


Συνδυασμοί ταυτοφωνίας

Κόρνο - Τρομπέτα

Σύνθεση τού
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

 
Παρτιτούρα: Κοριολάνους - Έργο 62, μέτρα 54-57, τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας:
Κόρνο / Τρομπέτα


Ό συνδυασμός ταυτοφωνίας „Κόρνο/Τρομπέτα“ παράγει έναν τεράστιο ήχο. Ταυτόχρονα κάνει τον μεταλλικό ήχο τής Τρομπέτας ιδιαίτερα ακουστό. Χωρίς να „πνίξει“ ηχητικά τα υπόλοιπα όργανα. Tο Κόρνο μπορεί να θεωρηθεί ως υποστήριξη τής ηχητικής επιφάνειας.

 

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν
Κοριολάνους - Έργο 62
μέτρα 54-57


Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 209 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα „Κοριολανους“ του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF