Περιεχόμενο

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας (Όμποε)

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με το Όμποε και τα ξύλινα πνευστά

Πολλοί συνδυασμοί ταυτοφωνίας προκύπτουν για με τα ξύλινα πνευστά. Ό συνδυασμός Όμποε/Φλάουτο παράγει έναν ιδιαίτερο ήχο. Δίνει στο Φλάουτο περισσότερο ουσία. Ταυτόχρονα κάνει τον ήχο από το Όμποε πιο μαλακό. Ειδικά στη χαμηλότερη τονική περιοχή παράγεται „γεμάτος“ ήχος. Αντίθετα, στην υψηλότερη τονική περιοχή. Εκεί κυριαρχεί ό διεισδυτικός ήχος από το Όμποε.

Και ό συνδυασμός ταυτοφωνίας Όμποε/ παράγει „γεμάτο“ ήχο. . Στις υψηλότερες περιοχές κυριαρχεί . Οι δυνατότητες τού συνδυασμού ταυτο­φωνίας με το είναι ελάχιστες. Και πραγματικά κατάλληλο μόνο για την επίτευξη δυναμικού ήχου.

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με το Όμποε και τα χάλκινα πνευστά

Πρέπει να αναφερθούν 2 συνδυασμοί ταυτοφωνίας σε σχέση με τα χάλκινα πνευστά. Από τη μία είναι ό συνδυασμός Όμποε/ και από την άλλη το Όμποε με το . Ό συνδυασμός Όμποε/Τρομπέτα παράγει ιδιαίτερα στο forte ένα πολύ έντονο ήχο. Ανάμεσα στα μπορεί να αναμιχθεί με το Βιολί και την . Ό ήχος των έγχορδων „γεμίζει“ με χρώματα. Ενώ, ό ήχος από το Όμποε ακούγεται πιο έντονος.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί ταυτοφωνίας (Όμποε/Κλαρινέτο)

Ακολουθεί ένα παράδειγμα τού συνδυασμού Όμποε/Κλαρινέτο. Στην μεσαία τονική περιοχή. Απόσπασμα τής 7ης Συμφωνίας τού Ή λεγόμενη «Ημιτελής». Μοναδικό παράδειγμα για τον ιδιαίτερο μελωδικό χαρακτήρα αυτού τού συνδυασμού.

Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
7η Συμφωνία - Ημιτελής
1ο μέρος - μέτρα 10-16,

τού Φράντς Σούμπερτ.

Σε σχέση με τον συνδυασμό ταυτοφωνίας „Όμποε - Κλαρινέτο“.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος


Συνδυασμοί ταυτοφωνίας

Όμποε - Κλαρινέτο

Σύνθεση τού
Φράντς Σούμπερτ

 
Παρτιτούρα, 7η Συμφωνία, 1ο μέρος, μέτρα 10-16, τού Φράντς Σούμπερτ
 

Φράντς Σούμπερτ
7η Συμφωνία - Ημιτελής
1ο μέρος - μέτρα 10-16


Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 223 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα „7η Συμφωνία Ημιτελης“ του Φράντς Σούμπερτ. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF