Όμποε 2/2 - Ξύλινα πνευστά | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Όμποε 2/2 ]

Συνδυασμοί στην οκτάβα με το Όμποε

με άλλα ξύλινα πνευστά είναι δυνατόν. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή τής τονικής περιοχής. Για να επιτευχθεί ομοιο­γενής ήχος. Λόγω αυτού υπάρχουν συνδυασμοί στην οκτάβα πού πρέπει να απο­φεύγονται. Στον συνδυασμό π.χ. με το Φλάουτο δεν κάνει να χρησιμοποιηθεί ως άνω φωνή.

Επίσης, πρέπει να δίνεται προσοχή στον συνδυασμό Όμποε/Κλαρινέτο. Στο γεγονός ό,τι ό ήχος τού Κλαρινέτου στην μεσαία περιοχή είναι αδύναμος. Ειδικά όταν χρησιμοποιείται στη κάτω φωνή. Σπουδαίο είναι το ηχόχρωμα πού πρέπει να δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο. Λόγω αυτού, έχει ή ηχητική φαντασία τού  ειδικό βάρος.

Ό συνδυασμός στην οκτάβα, Όμποε/έγχορδα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Μάλι­στα, με το Όμποε στην άνω φωνή. Αυτό ισχύει και για τον συνδυασμό ταυτοφωνίας με . Και τα χάλκινα πνευστά μπορούν να συνδυαστούν στην οκτάβα με το Όμποε. Όμως, μόνο και το είναι κατάλληλα .

Συνδυασμοί συγχορδίας με το Όμποε

Οι δυνατότητες τού συνδυασμού συγχορδίας είναι πολυάριθμες. Δηλαδή, οι συνδυασμοί συγχορδίας με το Όμποε και άλλα ορχηστρικά όργανα. Ειδικά ή ηχητική σχέση μεταξύ τού Όμποε και τού κλαρινέτου πρέπει να παρατηρείται.

Αλλά πέρα ​​από αυτό, οποιαδήποτε άλλη ομαδοποίηση είναι δυνατόν. Ανάλογα με την οδήγηση των φωνών. Ειδικά στην σύγχρονη μουσική είναι μία τέτοια ομαδοποίηση συχνά απαραίτητη. Επειδή εδώ αλλάζουν συχνά οι μελωδικές και οι αρμονικές λειτουρ­γίες.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί συγχορδίας με το Όμποε

Όμποε - Κλαρινέτο - Φαγκότο - Κόρνο

Το ακόλουθο παράδειγμα παρέχει ένα εξαιρετικό σύστημα για τον συνδυασμό συγ­χορδίας. Είναι απόσπασμα τής 7ης συμφωνίας τού Γιόσεφ Χάυντν:

Κατέβασμα πόρων[ Συνδυασμοί συγχορδίας „Όμποε/Κλαρινέτο/Φαγκότο/Κόρνο“ ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 81.2 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας 100η Συμφωνία - 2ο μέρος μέτρα 17-36,
τού Γιόζεφ Χάυντν.
Σε σχέση με τον συνδυασμό συγχορδίας „Όμποε - Κλαρινέτο - Φαγκότο - Κόρνο“.

Συνδυασμοί συγχορδίας
Όμποε - Κλαρινέτο - Φαγκότο
Κόρνο

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Γιόζεφ Χάυντν

 
Παρτιτούρα, 100η Συμφωνία, 2ο μέρος, μέτρα 17-36, τού Γιόζεφ Χάυντν
 

Γιόζεφ Χάυντν100η Συμφωνία
2ο μέρος - μέτρα 17-36
Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.