Τούμπα 1/2 - Χάλκινα πνευστά | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Τούμπα 1/2 ]

Εξαιρετικός ήχος επιτυγχάνεται στην ορχήστρα  με τα έγχορδα όργανα. Αλλά και σε συνδυασμό με τα ξύλινα πνευστά. Ή Τούμπα μπορεί λειτουργίες τού μπάσου να εκτελεί. Δίχως την ενίσχυση άλλων οργάνων.

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με την Τούμπα

Ή Τούμπα συνδυάζεται καλά με τα βαθύφωνα όργανα. Αλλά, προϋπόθεση είναι ή παρα­γωγή μαζικού ήχου. Όπως, στο Κοντραμπάσο, στο Βιολοντσέλο, στο Φαγκότο ή στο Κόντρα φαγκότο. Σε περίπτωση τής ενίσχυσης τής έντασης, είναι και το Τρομπόνι κατάλληλο.

Ή Τούμπα στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή Τούμπα είναι ό βασικός „συμπαίκτης“ των έγχορδων. Και ιδιαίτερα τού Κοντρα­μπάσου. Συνδυασμοί ταυτοφωνίας „Τούμπα/Κοντραμπάσα“ μπορούν να παράγουν ισχυρό ήχο. Παρ΄όλο αυτό μπορεί να επιτευχθεί ένας ομοιογενές ήχος. Ακόμη και στην περίπτωση μίας ισχυρής άνω οκτάβας.


Συνδυασμοί στην οκτάβα με την Τούμπα

Ομοιογενές ήχος, επιτυγχάνεται και με τον διπλασιασμό τής άνω οκτάβας. Μέσω τής λεγό­μενης "Τούμπα Βάγκνερ" ή το Ευφώνιο. Αυτό είναι ένα Άλτο κόρνο και μοιάζει εξωτερικά με την Τούμπα. Με δεύτερη Τούμπα μπορεί επίσης ομοιογενές ήχος να επιτευχθεί.

Τον διπλασιασμό τής άνω οκτάβας χρη­σιμοποιεί στο έργο του ό Ρίχαρντ Στράους. Ιδιαίτερα στα συμφωνικά ποιήματα «Δον Κιχωτης» και «Ή ζωή ενός ήρωα». Ό Ρίχαρντ Στράους χρησιμοποιεί σε έργα του και 2 Μπάσο τούμπες. Μάλιστα στο έργο του «Τάδε έφη Ζαρατούστρα» σε οκτάβες.

Οι συνδυασμοί στην οκτάβα „Τούμπα/Κόρνο“ είναι επίσης υψηλής απόδοσης. Το Κόρνο ηχεί εδώ στην χαμηλή τονική περιοχή του. Ιδιαίτερα αποτελεσματικοί είναι και οι συνδυασ­μοί „Τούμπα/Τρομπόνι“ στην οκτάβα. Προϋπόθεση είναι ή μείωση τής δυναμικής. Αλλά και ή οδήγηση της (Τούμπα) στην χαμηλή περιοχή.


Παράδειγμα: Συνδυασμοί στην οκτάβα [ Τούμπα/Τούμπα ]

Ένα πολύ καλό παράδειγμα για την πλήρης συγχώνευσης τού ήχου. Μέσω τού συνδυασμού Τούμπα/Τούμπα στην οκτάβα. Ή μία Τούμπα ηχεί στη κάτω οκτάβα. Ενώ, ή άλλη Τούμπα ηχεί στη άνω οκτάβα. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει στο έργο «Τάδε έφη Ζαρατούστρα» τού

Κατέβασμα πόρων[ Συνδυασμοί στην οκτάβα „Τούμπα - Τούμπα“ ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 61.1 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας Τάδε Έφη ΖαρατούστραΠρελούδιο - μέτρα 18-21 τού Ρίχαρντ Στράους.
Σε σχέση με τον συνδυασμό στην οκτάβα „Τούμπα - Τούμπα“.

Συνδυασμοί στην οκτάβα
Τούμπα - Τούμπα

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Ρίχαρντ Στράους

 
Παρτιτούρα, Τάδε Έφη Ζαρατούστρα, Πρελούδιο, μέτρα 18-21, Ρίχαρντ Στράους
 

Ρίχαρντ Στράους
Τάδε Έφη Ζαρατούστρα
Πρελούδιο - μέτρα 18-21
Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.
Μέγεθος αρχείου 61.1 kB

Προς „Τούμπα - Συνδυασμοί ήχου 2/2“