Περιεχόμενο

Συνδυασμοί ήχου (Τρομπέτα 1/2)

δεν έχει τις δυνατότητες συγχώνευσης όπως . Λόγω τής διείσδυσης τού ήχου της. Ή Τρομπέτα συνδυάζεται πολλές φορές αποτελεσματικά με άλλα όργανα. Προϋπόθεση είναι η σωστή χρήση των περιοχών και των αντίστοιχων δυναμικών εφαρ­μογών.

Ή Τρομπέτα στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή Τρομπέτα έχει διεισδυτικό χαρακτήρα. Λόγω αυτού μπορεί να „πνίξει“ ηχητικά τα άλλα όργανα. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενορχήστρωση. Ειδικά σε σχέση με το συμφωνικό Heavy Metal. Αυτό πραγματοποιείται, π.χ. με την προσεκτική ρύθμιση τής δυναμικής.

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με την Τρομπέτα

Ό συνδυασμός ταυτοφωνίας „Τρομπέτα/“ δυναμώνει τον ήχο. Και για τον συνδυασμό „Τρομπέτα/“ ισχύει το ίδιο. Λοιπόν, και εδώ έχει την ενίσχυση τού ήχου ως λειτουργία.

Σε γενικές γραμμές οι συνδέσεις μεταξύ των οργάνων δημιουργούν «νέο» ήχο χρώμα. Ό συνδυασμός Τρομπέτα/Κόρνο οδηγεί επίσης σε ένα «νέο» ηχόχρωμα. Στο οποίο ή δύναμη και ή λάμψη τής Τρομπέτας με την απαλότητα τού ήχου ενός Κόρνου ενώνονται. Ενώ, υπό την χρήση ή διαφορά χρώματος σχεδόν εξαλείφεται.

Ή σχέση „Τρομπέτα/ξύλινα πνευστά“ σε συνδυασμό ταυτοφωνίας είναι πολύπλοκη. Ή σημαντική δυναμική συγκράτηση τής Τρομπέτας είναι απαραίτητη. Έτσι, ώστε τα ξύλινα πνευστά να λάβουν ιδιαίτερο ηχητικό βάρος.

Ό συνδυασμός ταυτοφωνίας μπορεί να έχει την εντατικοποίηση τού ήχου ως αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στο Tutti ή Τρομπέτα με τα έγχορδα όργανα. Σε μία ομοιογενή σύντηξη τού ήχου δεν δημιουργείται μία τέτοια κατάσταση. με σχεδόν ομογενής ηχητικό αποτέλεσμα είναι δυνατόν. Προϋπόθεση είναι ή προσεκτική προσαρμογή τής δυναμικής.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί ταυτοφωνίας
(Τρομπέτα - Κόρνο)

Η Τρομπέτα έχει ένα εξαιρετικά δυνατό άκουσμα. Το οποίο γίνεται νοητό και αισθητό στο παρακάτω παράδειγμα. Μόνο μία Τρομπέτα ηχεί στην μεσαία τονική περιοχή. Παρόλο αυτά, ή Τρομπέτα μπορεί σε συνδυασμό με 4 να αρκεί:

Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!

Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
8η Συμφωνία - 1ο μέρος
μέτρα 239-244

τού Ντίμτρι Σοστακόβιτς.

Σε σχέση με τον συνδυασμό ταυτοφωνίας „Τρομπέτα - Κόρνο“.

Παρτιτούρα
τού παραδείγματος


Συνδυασμοί ταυτοφωνίας

Τρομπέτα - Κόρνο

Σύνθεση τού
Ντίμτρι Σοστακόβιτς

 
Παρτιτούρα: 8η Συμφωνία - 1ο μέρος, μέτρα 239-244, τού Ντίμτρι Σοστακόβιτς

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας:
1 Τρομπέτα / 4 Κόρνα


Ή Τρομπέτα, κάνει εδώ την διεισδυτική δύναμη της ακουστή. Αλλά, και την εντατικοποίηση τού ήχου κάνει ή Τρομπέτα ακουστή. Λόγω τού λαμπερού χαρακτήρα της.

 

Ντίμτρι Σοστακόβιτς
8η Συμφωνία - 1ο μέρος
μέτρα 239-244


Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.

Κατέβασμα πολυμέσου/αρχείου

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
Μέγεθος αρχείου 96.3 kB

Ό φυλλομετρητής σας δεν μπορεί να αλληλεπίδραση με το ηχητικό παράδειγμα „8η Συμφωνία“ του Ντίμτρι Σοστακόβιτς. „Quick Time“ προηυποθείται. Κάντε εδώ κλικ για να κατεβάσετε το „Quick Time“.

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF