Τρομπέτα 2/2 - Χάλκινα πνευστά | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Τρομπέτα 2/2 ]

Συνδυασμοί στην οκτάβα με την Τρομπέτα

ηχεί στην συνολική κλίμακα της ομοιογενής. Μεγάλες διαφορές το χρώμα τού ήχου της δεν γνωρίζει.

Και ό συνδυασμός „Τρομπέτα/“ στην οκτάβα, είναι ομοιογενές. Το Τρομπόνι ηχεί στην κάτω οκτάβα. Εφαρμόζεται όταν ή κάτω φωνή απαιτεί έναν εξαιρετικά μαζικό ήχο. Σε μία τέτοια περίπτωση ηχεί ή κάτω φωνή στην μικρή οκτάβα. Όταν ό ήχος αυτός δεν είναι κατάλληλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί .

Στο μπορεί ή Τρομπέτα να χρησιμοποιηθεί στην κάτω οκτάβα. Δηλαδή, οδήγηση τής φωνής στην κάτω οκτάβα ανάμεσα των ξύλινων πνευστών. Ή επιτυχία ομοιογενές ήχου, απαιτεί την προσαρμογή τής δυναμικής. Επιπλέον, ό αριθμός των οργάνων έχει ειδικό βάρος. Πρέπει να είναι σε μία ισορροπημένη σχέση μεταξύ τους.

Συνδυασμοί συγχορδίας με την Τρομπέτα

Ό και τα Τρομπόνια, είναι σχετικά εύκολος. Οφείλεται στον συγγενικό ήχο τους. Σε μικτές συγχορδίες είναι οι σχέσεις τού ήχου πολύπλοκες. Για παράδειγμα, όπως „Τρομπέτα/Τρομπόνι/Κόρνο“. Συνιστάται ή μεσαία φωνή για την Τρομπέτα. Ιδίως όταν μία Τρομπέτα θα πρέπει να „κτίσει“ συγχορδία-τρομπονιού. Το αποτέλεσμα είναι ή διακριτική ένταξη της στον συνολικό ήχο.

Συνδυασμοί συγχορδίας „Τρομπέτα/ξύλινα πνευστά“ είναι ελάχιστα δυνατόν. Ακριβής προσαρμογή την είναι απαραίτητη.


Παράδειγμα: Συνδυασμοί συγχορδίας

[ Τρομπέτα - Τρομπόνι ]

Παράδειγμα για τον συνδυασμό συγχορδίας Τρομπέτα - Τρομπόνι. Ηχούν στην υψηλότερη τονική περιοχή. Ό ήχος πού παράγεται μπορεί να περιγραφεί ως "λαμπρός". Ή θέση τής συγχορδίας είναι υψηλή. Για αυτό χρησιμοποιείται ή για την εκτέλεση τού μπάσου:

Κατέβασμα πόρων[ Συνδυασμοί συγχορδίας „Τρομπέτα - Τρομπόνι“ ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 70.3 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούραςΣαλώμη - Χορό των επτά πέπλων
Σημείο 362
τού Ρίχαρντ Στράους.
Σε σχέση με τον συνδυασμό συγχορδίας „Τρομπέτα - Τρομπόνι“.

Συνδυασμοί συγχορδίας
Τρομπέτα - Τρομπόνι

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Ρίχαρντ Στράους

 
Παρτιτούρα, Σαλώμη, Χορό των επτα πέπλων, σημείο 362, τού Ρίχαρντ Στράους
 

Ρίχαρντ Στράους
Σαλώμη Χορό των επτα πέπλων Σημείο 362
Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.