Βιολοντσέλο 2/4 - Έγχορδα στην ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Βιολοντσέλο 2/4 ]

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με το Βιολοντσέλο

Ή τονική επέκταση τής κλίμακας στο Βιολοντσέλο είναι μεγάλη. Ή θέση της στην ορχήστρα βρίσκεται στην μεσαία τονική περιοχή. Αποτελεσματικά συνδέεται το Βιολοντσέλο με όλα τα έγχορδα όργανα. Και οι το κάνουν ιδιαίτερα ακουστό. Δηλαδή, την συνήχηση των φωνών στο ίδιο τονικό ύψος. Το Βιολοντσέλο και οι δυνατότητες τού συνδυασμού ταυτοφωνίας με το έχουν περιγραφεί. Το ίδιο ισχύει, σε σχέση τής ταυτοφωνίας με το Βιολοντσέλο και για τις Βιόλες.

Στο Βιολοντσέλο χρησιμοποιείται ή χορδή-Λα για την . Ο συνδυασμός αυτός εντείνεται από τον ήχο τού Βιολοντσέλου. Εκτός αν χρησιμοποιείται ή χορδή-Ρε. Ό ήχος από το Βιολοντσέλο κυριαρχεί πάνω από τον ήχο τού Βιολιού. Εάν το δοξάρι σύρεται με δύναμη πάνω στις χορδές.

Ό ήχος τής χορδής-Ντο από την είναι σκληρός και σκοτεινός. Και μοιάζει τής χορδής-Ρε από . Επίσης, οι 2 μεσαίες χορδές τής Βιόλας είναι ηχητικά αδύναμες. Ή περιοχή τους μπορεί να καλύπτεται από το Βιολοντσέλο. Συγκεκριμένα, από την αρχική περιοχή τής χορδής-Λα.

Το Βιολοντσέλο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Mπορεί και πρέπει να επιτευχθεί ή μεγαλύτερη ηχηρότητα και ηχητική δύναμη. Ή κάνει αυτό δυνατόν. Ιδίως όταν το Βιολί και ή Βιόλα χρησιμοποιούν την σολ-χορδή. Καθώς και το Βιολοντσέλο οδηγείται στην μεσαία τονική περιοχή. Σε αυτή είναι ό ήχος του πλήρης και ιδιαίτερα δυνατός.

   |