Βιολοντσέλο 4/4 - Έγχορδα στην ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Συνδυασμοί ήχου [ Βιολοντσέλο 4/4 ]

Συνδυασμοί συγχορδίας [ Βιολοντσέλο - Κοντραμπάσο ]

Βασικά στοιχεία συνδυασμοί συγχορδίας

Ή εκτέλεση συγχορδιών στην μεσαία περιοχή των έγχορδων είναι δυνατόν. Προϋποθέτει τον διαχωρισμό τής ομάδας των Βιολοντσέλων. Εάν, και είναι με άλλες λειτουργίες απασχολημένα. επιτρέπει διαχωρισμό τής ομάδας κατά 4. Δίχως να απομειωθεί ό ήχος τού όργανου στο σύνολο του.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί συγχορδίας [ Βιολοντσέλο - Κοντραμπάσο ]

Ένα παράδειγμα σχετικά αυτού βλέπετε στο ακόλουθο απόσπασμα. Είναι από το συμφω­νικό ποίημα „Ή ζωή ενός ήρωα“ τού. Απασχολεί τον διαχωρισμό κατά 2 των ομάδων „Βιολοντσέλο/“.

Κατέβασμα πόρων[ Συνδυασμοί συγχορδίας Βιολοντσέλο - Κοντραμπάσο ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 41.5 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας Ή ζωή ενός ήρωα - Σημείο 10
συμφωνικό ποίμα τού Ρίχαρντ Στράους.
Σε σχέση με τον συνδυασμό συγχορδίας „Βιολοντσέλο - Κοντραμπάσο“.

Συνδυασμοί συγχορδίας
Βιολοντσέλο - Κοντραμπάσο

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Ρίχαρντ Στράους

 
Παρτιτούρα, Ή ζωή ενός ήρωα, σημείο 10, τού Ρίχαρντ Στράους

Διαχωρισμός τής ομάδας
„Βιολοντσέλο - Κοντραμπάσο“
Επιτρέπει την εκτέλεση συγχορδιών στην μεσαία περιοχή των έγχορδων. Εάν, τα Βιολιά και οι Βιόλες εκτελούν άλλες λειτουργιές. Επιπλέον, η ισορροπία τού συνολικού ήχου παραμένει. Τα Βιολοντσέλα και τα Κοντραμπάσα είναι εδώ κατά 2 διαχωρισμένα.

 

Ρίχαρντ Στράους
Ή ζωή ενός ήρωα
- Σημείο 10
Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.