Περιεχόμενο

Βασική σημείωση:


Πληκτρoλογήστε την ερώτηση για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις απαντήσεις πού ψάχνετε.

Το Κουίζ τής „Ενορχήστρωσης συμφωνικού Heavy Metal“

4 Ερωτήσεις τής κατηγορίας: Οργανολογία
1.Ερώτηση τής κατηγορίας: Οργανολογία
1.Ερωτιματικό
2.Ερώτηση τής κατηγορίας: Οργανολογία

(Μόνο μία απάντηση είναι σωστή) 2..Ερωτιματικό

3.Ερώτηση τής κατηγορίας: Οργανολογία

(Τουλάχιστον δύο απαντήσεις είναι σωστές)

3.Ερωτιματικό
4.Ερώτηση τής κατηγορίας: Οργανολογία 4.Ερωτιματικό
Έλεγχος απαντήσεων
4 Ερωτήσεις τής κατηγορίας: Ενορχήστρωση
1.Ερώτηση τής κατηγορίας: Ενορχήστρωση 5.Ερωτιματικό
2.Ερώτηση τής κατηγορίας: Ενορχήστρωση

(Μόνο μία απάντηση είναι σωστή)

6.Ερωτιματικό
3.Ερώτηση τής κατηγορίας: Ενορχήστρωση

(Τουλάχιστον δύο απαντήσεις είναι σωστές)

7.Ερωτιματικό
4.Ερώτηση τής κατηγορίας: Ενορχήστρωση 8.Ερωτιματικό
Έλεγχος απαντήσεων
4 Ερωτήσεις τής κατηγορίας: Παρτιτούρες
1.Ερώτηση τής κατηγορίας: Παρτιτούρες 9.Ερωτιματικό
2.Ερώτηση τής κατηγορίας: Παρτιτούρες

(Μόνο μία απάντηση είναι σωστή)

10.Ερωτιματικό
3.Ερώτηση τής κατηγορίας: Παρτιτούρες

(Τουλάχιστον δύο απαντήσεις είναι σωστές)

11.Ερωτιματικό
4.Ερώτηση τής κατηγορίας: Παρτιτούρες 12.Ερωτιματικό
Έλεγχος απαντήσεων