Περιεχόμενο

Εισαγωγή τού ενορχηστρωτικού παραδείγματος

1η Συμφωνία - 1ο μέρος“ τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

1ο σημείο ανάλυσης (5 συνολικά)
Το πιτσικάτο των έγχορδων ως ενίσχυση συγχορδιών

Οι δυνατότητες τού πιτσικάτο στην ορχηστρική μουσική είναι πλούσιες. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί …

2ο σημείο ανάλυσης (5 συνολικά)
Εφέ και επιδράσεις τής δυναμικής στην ορχηστρική μουσική

Βλέπουμε στα μέτρα 5 έως 8 ένα ορχηστρικό εφέ. Το οποίο έχει την παρακμή τής δυναμικής ως αποτέλεσμα. Στα μέτρα 5 και 6, μένει ή ένταση τού ήχου σταθερή. Αλλά και ή ενορχήστρωση παραμένει αμετά­βλητη. Ενώ στο μέτρο 7 γρήγορα αναπτ…

3ο σημείο ανάλυσης (5 συνολικά)
Παρακμή χωρίς μεγάλο τούτι

Ή παρακμή τής δυναμικής στο μέτρο 8 δεν είναι ως μεγάλο τούτι ενορχηστρωμένο. Τα Τύμπανα και οι Τρομπέτες δεν συμμετέχουν εδώ με το πρώτο άκουσμα του. Ενισχυού…

4ο σημείο ανάλυσης (5 συνολικά)
Μεγάλο τούτι χωρίς παρακμή

Στο μέτρο 9 πραγματοποιείται ένα κλασικό τούτι. Αλλά ή υλοποίηση του είναι …

5ο σημείο ανάλυσης (5 συνολικά)
Ό διαχωρισμός των ξύλινων πνευστών από τα έγχορδα όργανα

Σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε τον διαχωρισμό από τα ξύλινα πνευσ­τά. Αυτά διαχωρίζονται από τα έγχορδα όργανα. Όμως …Βασική σημείωση:
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να ανοίξετε τη σελίδα με την παρτι­τούρα (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου ήχου).