Περιεχόμενο

Εισαγωγή τού ενορχηστρωτικού παραδείγματος

La Mer - 1ο μέρος τού Κλώντ Ντεμπυσύ

1ο σημείο ανάλυσης (3 συνολικά)
Ενορχήστρωση και φόρμα τού μουσικού Ιμπρεσιονισμού

Παράδειγμα για την ενορχήστρωση στην ιμπρεσιονιστική μουσική. Και ιδιαίτερα για την κατανόηση τού όρου «Ενορχήστρωση και φόρμα». Ένα θέμα μπορεί να δεσμευθεί με ένα συγκεκριμένο όργανο. Δηλαδή, με την ανάθεση ίδιων ηχοχρ…

2ο σημείο ανάλυσης (3 συνολικά)
Χρήση τού μπάσου στις συνθέσεις τού Κλώντ Ντεμπυσύ

Στις συνθέσεις του παρουσιάζονται συχνά εντελώς «απομονωμένοι» φθόγγοι. Οι οποίοι εκτελούνται για παράδειγμα από την Τούμπα ή το Κοντραμπάσο. Αυτοί μπορούν να ακούγονται ξεχωριστά. Λοιπόν, ό Κλώντ Ντεμπυσύ δεν προτιμούσε τους «παχύ» βαρύφωνους ήχους. Αλλά δίνει τής αντιστικτικής ύφανσης ιδιαίτερο άκουσμα. Εννοεί …

3ο σημείο ανάλυσης (3 συνολικά)
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τού μουσικού Ιμπρεσιονισμού

Σε αυτό το απόσπασμα βλέπουμε παράλληλα διάφορες δραστη­ριότητες. Αυτές δημιουργούν έναν ασαφή „ήχο“. Εντυπωσιάζει με το χρώμα και λιγότερο με την έννοια τής μελωδίας. Ή προσέγγιση αυτή είναι ή ουσία της …Κλασική παρτιτούρα

Βασική σημείωση:
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να ανοίξετε τη σελίδα με την παρτι­τούρα (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου ήχου).