Επισκόπηση τού σημείου πλοήγησης: Οργανολογία

Οργανολογία

Έγχορδα όργανα

Βιολί

Βιόλα

Βιολοντσέλο

Κοντραμπάσο

Ξύλινα πνευστά

Όμποε

Αγγλικό κόρνο

Κλαρινέτο

Φαγκότο

Κόντρα φαγκότο

Χάλκινα πνευστά

Τρομπέτα

Τρομπόνι

Κόρνο

Τούμπα

Κόντρα μπάσο τούμπα

Κρουστά όργανα

Τύμπανο

Μεγάλο ταμπούρο

Μικρό ταμπούρο

Χορδόφωνα

Άρπα