Περιεχόμενο

Βασικά στοιχεία από τα έγχορδα όργανα (1/2)

Γενικές πληροφορίες

  • Τα έγχορδα όργανα αποτελούν το βασικότερο τμήμα τής κλασικής ορχήστρας.
  • Τα έγχορδα όργανα μπορούν να διαχωριστούν. Δηλαδή, να χωρισθούν σε ομάδες. Συνήθως σε 5 διαφορετικές. Σε πρώτα και δεύτερα Βιολιά, σε , σε και σε
  • Τα έγχορδα όργανα γράφονται σε 4 παράλληλα μουσικά πεντάγραμμα. Λόγω τού Κοντραμπάσου το οποίο δεν έχει δική του φωνή. Συνήθως, αναλμβάνει την φωνή τού Βιολοντσέλου.
  • μπορεί να έχει την δική του φωνή. Τότε τα έγχορδα γράφονται σε 5 παράλληλα μουσικά πεντάγραμμα.

Τα έγχορδα και οι αναλογίες των φωνών σε τετράφωνη συγχορδία

  • Ι.Βιολιά = σοπράνο
  • ΙΙ.Βιολιά = μέτσο
  • Βιόλες = τενόρος
  • Βιολοντσέλα και Κοντραμπάσα = βαθύφωνα

Τα έγχορδα όργανα και ή γραφή τους
Παρτιτούρα κλασικής ορχήστρας

Ανάλυση παρτιτούρας, "κλασικής ορχήστρας"

Ή παρτιτούρα τής "κλασικής ορχήστρας" Εικόνα 1/1

Κλείσιμο

Ή (Ιταλικά = partitura) είναι μουσικό βιβλίο ή φυλλάδιο πού περιέχει όλα τα μέρη μίας μουσικής σύνθεσης. Κάθε μέρος τής σύνθεσης γράφεται σε παράλληλα μουσικά πεντάγραμμα από επάνω προς τα κάτω και από τα αριστερά προς τα δεξιά. . Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση.