Έγχορδα όργανα στην κλασική ορχήστρα 2/2 | Φίλιππος Δάγκας

Βασικά στοιχεία από τα Έγχορδα όργανα (2/2)

Τα Έγχορδα όργανα και ή χρήση τους στην κλασική ορχήστρα

  • Έγχορδα όργανα: I.Βιολιά
  • Συνήθως υπογραμμίζουν την μελωδία μίας σύνθεσης. Αλλά μπορούν να τής δώσουν και ειδικό βάρος στη άνω οκτάβα. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες „γεμίζουν“ τον ήχο. Ιδίως στις υψηλές τονικές περιοχές. Δηλαδή, έναντι τής μελωδίας στην μεσαία τονική περιοχή.
  • Έγχορδα όργανα: II.Βιολιά
  • Συχνά, συνοδεύουν την μελωδία των Ι.Βιολιών σε 3ες ή 6ες. Αλλά, μπορούν και άλλες λειτουργίες να έχουν. Όπως, την ενίσχυση στην οκτάβα. Γενικά, συνοδευτικό χαρακτήρα ή και ξεχωριστή φωνή.
  • Έγχορδα όργανα: Βιόλες
  • Συνήθως, επιφορτισμένες με τη συνοδεία, ή σταδιακά με την μελωδία. Επίσης, εναλλάσσεται με το Βιολοντσέλο εάν εκείνο παύει. Μπορεί όμως να παίζει και το θέμα.
  • Έγχορδα όργανα: Βιολοντσέλα
  • Συνήθως αντιπροσωπεύει την φωνή τού μπάσου. Παίζουν την μελωδία στην μεσαία τονική περιοχή. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν στο „γέμισμα“ τού ήχου.
  • Έγχορδα όργανα: Κοντραμπάσα
  • Σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνα για την ενίσχυση τού μπάσου μία οκτάβα κάτω. Ανεξάρτητες λειτουργίες μπάσου είναι σχεδόν άγνωστες.

Λεπτομέρειες σε σχέση με τα Έγχορδα όργανα

Παύσεις μπορούν να αναλύσουν τον "χονδρό" ήχο των βαθύφωνων οργάνων. Για να δώσουν τής μελωδίας περισσότερο βάρος.

Μία συνηθισμένη τεχνική είναι το „τούτι τής ορχήστρας έγχορδων οργάνων“. Πρόκει­ται για την σταδιακή εναλλαγή των κινήσεων. Δηλαδή, από επάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μπάσο κοντινούο ως „γέμισμα“ τού ήχου. Αλλά αυτό εξαρτάται πάντα από τον χαρακτήρα τού αποσπάσματος. Δεν θα ήταν σκόπιμο για απόσπασμα με „κινούμενο“ χαρακτήρα.

Τό τρεμουλιαστό σε όγδοα ως „μπάσο κοντινούο“ δεν θα είχε καλό αποτέλεσμα. Σε ένα έγχορδο όργανο όπως, π.χ. το . Ιδιαίτερη λάμψη λαμβαίνουν και γρήγορο ρυθμό. Λόγω αυτού είναι πολύ δημοφιλές τεχνική.(Βλέπετε την εικόνα).

Τα έγχορδα όργανα:
απόσπασμα παρτιτούρας σχετικά τού τρεμουλιαστού (Βιολιά, ).  Εικόνα 1/1

Τά Έγχορδα όργανα ανήκουν στα πιο πλούσια όργανα πού συμπεριλαμβάνει ή Σε σχέση με την τεχνική εκτέλεση και την δυναμική τους. Στην συνολική τονική έκταση τους, είναι κάθε στάθμη τής δυναμικής διαθέσιμη. Από το ppp έως το fff. Σε πεντάλ φθόγγους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κινήσεως. Το κρεσέντο και το ντεκρεσέντο είναι επίσης, με κάθε τρόπο για δυνατόν.