Πιτσικάτο 3/3 - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

Πιτσικάτο  Ιταλ. „pizzicato“  [ 3/3 ]

Περιγραφή τής τεχνικής „Πιτσικάτο“

Το „τσίμπημα“ τής χορδής είναι ειδικός τρόπος παραγωγής τού ήχου. Συμβαίνει χωρίς την χρήση τού δοξαριού. Έτσι μπορεί να απομιμηθεί ηχητικά. Στην ψηλότερη περιοχή ακούγεται το «Πιτσικάτο» κοφτερό και γυαλοειδές. Ενώ το «Πιτσικάτο» στην χαμηλή περιοχή ακούγεται λίγο θολό. Ιδίως με την στο

Χρήση τού «Πιτσικάτο»

Συχνά, έχει το «Πιτσικάτο» την λειτουργία συγχορδίας, με μελωδικό χαρακτήρα. Αντι­στοιχεί συγχορδίες από χάλκινα πνευστά πού παίζουν στακάτο. Επίσης, με τις δυνατότητες τής πολυφωνίας. Μέσω τρίφωνης και τετράφωνης συγχορδίας. Το «Πιτσικάτο» χρησιμο­ποιείται συχνά καθαρά μελωδικά.

Το πιτσικάτο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή χρήση τού «Πιτσικάτο» σημαίνει την δημιουργία «κρουστού» ηχοχαρακτήρα. Και ιδιαίτερα το «Πιτσικάτο Bartók». Αυτό το τράβηγμα των χορδών, γίνεται ώσπου να αγγίξουν το ξύλο τού οργάνου. Λοιπόν, ό χαρακτήρας τού «Πιτσικάτο» αλλοιώνεται σημαντικά. Δηλαδή, οι μελωδικές δυνατότητες του μειώνονται. Με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ό κρουστός χαρακτήρας τού ήχου.

Το «Πιτσικάτο» ως ένας άλλος τρόπος για να μιμηθεί ένα άλλο όργανο. Σε αυτό το παράδειγμα είναι το ακουστικό όργανο πού μιμείται ένα κρουστό. Έτσι, ενορχηστρώνεται ή ορχήστρα στο συμφωνικό χέβι μέταλ. Με στόχο να παράγει ήχο, ό οποίος είναι παρόμοιος τού χέβι μέταλ.

Βασικά στοιχεία τού «Πιτσικάτο»

Ονομασία:
Ιταλικά: „pizzicato“
Τεχνική:
„Τσίμπημα“ των χορδών τού οργάνου με τα δάχτυλα.
Χαρακτηριστικός ήχος:
Παράγεται ξηρός, καθαρός, κρουστός ήχος.
Μπορεί να ακούγεται περισσότερο εάν παράγεται από παχιές χορδές.
Γραφή:
Σημειώνεται ή ένδειξη "pizz." πάνω από το μουσικό πεντάγραμμο.
Αλλοιώνεται με "arco":

Κατέβασμα πόρων[ Συγκεκριμένες τεχνικές: Πιτσικάτο ]

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα Μέγεθος αρχείου: 397 Kb

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 85 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας Τριστάνος και Ιζόλδη
πρελούδιο - μέτρα 14-17 τού Ρίχαρντ Βάγκνερ.
Σε σχέση με το πιτσικάτο Ιταλ. „pizzicato“ Παράδειγμα Νο.3/3

Πιτσικάτο

Παράδειγμα 3/3

Σύνθεση τού Ρίχαρντ Βάγκνερ

 
Παρτιτούρα, Τριστάνος και Ιζόλδη, πρελούδιο, μέτρα 14-17, τού Ρίχ. Βάγκνερ
 

Ρίχαρντ Βάγκνερ
Τριστάνος και Ιζόλδηπρελούδιο - μέτρα 14-17
Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.
Μέγεθος αρχείου 85 kB

προς 2ο Παράδειγμα („Πιτσικάτο“)