Σούλ ποντιτσέλο 2/2 - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

Σούλ ποντιτσέλο Ιταλ. „sul ponticello“ 2/2

Περιγραφή τής τεχνικής

Το καλύτερο αποτέλεσμα δίνει το «Σούλ ποντιτσέλο» σε ένα πυκνό . Σε μελωδική χρήση υπογραμμίζει το «Σούλ ποντιτσέλο» τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ήχου.

Το Σούλ ποντιτσέλο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή χρήση τού «Σούλ ποντιτσέλο» είναι για την μουσική μας σημαντική. Έχει ως απο­τέλεσμα την . Ιδιαίτερα στην χαμηλή και μεσαία τονική περιοχή τής 3ης και 4ηςχορδής. Σε παράγει έναν „εντυπωσιακό θόρυβο“. Παρόμοιος μίας συντριπτικής ανάδρασης «feedback». Έτσι, το σύνολο των βιολιών μίας ορχήστρας δίνει ένα διαφορετικό και γεμάτο ήχο.

Βασικά στοιχεία «Σούλ ποντιτσέλο»

Ονομασία:
Ιταλικά: „sul ponticello“
Γερμανικά: „Am Steg“
Αγγλικά: „at/on/near the bridge“
Γαλλικά: „au Chevalet“
Τεχνική:
Γλίστρημα τού δοξαριού στο τέλος τής χορδής.
Χαρακτηριστικός ήχος:
Μεταλλικός, γυάλινος ήχος.
Γραφή:
Σημειώνεται ή ένδειξη με „sul ponticello“ πάνω από το μουσικό πεντάγραμμο.
Κατέβασμα πόρων[ Συγκεκριμένες τεχνικές: Σούλ ποντιτσέλο 2/2 ]

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα Μέγεθος αρχείου: 418 Kb

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 162 kB

Σημείωση
Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα!
Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας
3η Συμφωνία - 3ο μέρος
μέτρα 470-477
τού Γκούσταβ Μάλερ.
Σε σχέση με το Σούλ ποντιτσέλο Ιταλ. „sul ponticello“.

Σούλ ποντιτσέλο

Παράδειγμα 2/2

Σύνθεση τού Γκούσταβ Μάλερ

 
Παρτιτούρα, 3η Συμφωνία, 3ο μέρος, μέτρα 474-477, τού Γκούσταβ Μάλερ
 
Παρτιτούρα, 3η Συμφωνία, 3ο μέρος, μέτρα 470-473, τού Γκούσταβ Μάλερ