Περιεχόμενο

Εισαγωγή τού ενορχηστρωτικού παραδείγματος

1η Συμφωνία - 2ο μέρος“ τού Ρόμπερτ Σούμαν

1ο σημείο ανάλυσης (3 συνολικά)
Ενίσχυση τής οκτάβας μέσω τού διπλασιασμού

Όταν ή συνοδεία περιλαμβάνει πολλές φωνές, δίνεται τής με­λω­δίας ειδικό …

2ο σημείο ανάλυσης (3 συνολικά)
Ομοφωνική ενορχήστρωση για έγχορδα όργανα

Τις αρχές τής κλασικής ενορχήστρωσης είχε καθορίσει ό Μότσαρτ. Σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε την προσαρμογή τους από τον Ρόμπερτ Σούμαν. Παρά το γεγονός ότι …

3ο σημείο ανάλυσης (3 συνολικά)
Αναδιάταξη τού ηχόχωρου μέσω τής μείωσης των φωνών

Μείωση των φωνών συνοδείας με στόχο να ακουστεί μία νέα ιδέα πιό …Βασική σημείωση:
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να ανοίξετε τη σελίδα με την παρτι­τούρα (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου ήχου).