Περιεχόμενο

Εισαγωγή τού ενορχηστρωτικού παραδείγματος

2η Συμφωνία - 3ο μέρος“ τού Ρόμπερτ Σούμαν

1ο σημείο ανάλυσης (2 συνολικά)
Διπλασιασμός των φωνών στο ίδιο τονικό ύψος

Όταν χρησιμοποιούνται όργανα με παρόμοιο ηχόχρωμα „θολώνονται“ οι λειτουργίες. Το ίδιο ισχύει και για την μικρή απόσταση μεταξύ τής μελωδίας και τής συνοδευετικής φωνής. Για να μην συμβεί αυτό πρέπει ή μελωδία …

2ο σημείο ανάλυσης (2 συνολικά)
Ένα άλλο παράδειγμα για την ομοφωνική ενορχήστρωση

Εδώ βλέπουμε ενορχηστρωτικές τεχνικές τής Πρώτης Σχολής τής Βιέννης. Όπως και σ: Ή μελωδία …Βασική σημείωση:
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να ανοίξετε τη σελίδα με την παρτι­τούρα (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου ήχου).