Αρχική

«Ό,τι είναι ό νους και ή καρδιά για τον άνθρωπο είναι ή συμφωνική μουσική για το Heavy Metal τού μέλλοντος.»Φίλιππος Δάγκας

 

Φίλιππος Δάγκας

O Φίλιππος Δάγκας κατα­σκεύα­σε αυτόν τον ιστό­τοπο με κύριο θέ­μα τη χρήση των ορ­γάνων στην . Αλλά και ενορ­χηστρω­τικές τεχνικές.

Είναι ό καρπός γνώ­σεων πού δίνουν στη κλασική ορ­χήστρα τη δυνατότητα να εξάγει τον ήχο ό οποίος είναι παρόμοιος εκείνου τού «Heavy Metal».

Έως βάση του στόχου αυτού σχηματίζεται ή εσωτερική μου­σική «μίμηση». Δηλαδή, ή "ηχητική μεταμόρφωση" ενός ορ­γάνου σε κάποιο άλλο.

Ή παραγωγή αυτού τού χαρα­κτηρι­στικού ήχου χωρίς την χρήση τής ηλεκτρικής κιθάρας απαιτεί γνώσεις των ιδιοτήτων συμπεριλαμβανόμενων οργάνων.

«Πρώτα πρέπει στη γλώσσα τής κλασικής μουσικής να υποταχθείς και αν είσαι αρκετός, θα την κυριέψης».Φίλιππος Δάγκας

 

Ενορχήστρωση

Ορχηστρικά εφέ

Είναι το πιο σημαντικό «εργαλείο» τής ενορχήστρωσης.

Αρμονία

Ή έμφαση τού ήχου είναι σημαντική λειτουργία. Μέσω τής ενορχήστρωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Συγκεκριμένες τεχνικές

Χρησιμοποιείται πάντα για τη «μεταμόρφωση» τού ήχου. Και ποτέ ως προσωρινή λύση.

 

Τεχνολογική και ιστορική οργανολογία των έγχορδων

Βιολί
έχει 4 χορδές διαφορετικού τονικού ύψους (σολ, ρε, λα, μι).
Βιόλα
έχει ταστιέρα δίχως τάστα.
Βιολοντσέλο
έχει 4 χορδές διαφορετικού τονικού ύψους (ντο, σολ, ρε, λα).
Κοντραμπάσο
έχει 5 χορδές και ηχεί μία οκτάβα κἀτω όπου γράφεται.

 

Τεχνολογική και ιστορική οργανολογία των ξύλινων πνευστών

Το χαρακτηριστικό του ηχόχρωμα οφείλεται στο μικρό άνοιγμα τής καμπάνας.
Ή χροιά τού οργάνου εξαρτάται από τη δεξιοτεχνία τού οργανοπαίκτη.
Κύριο χαρακτηριστικό τού Φαγκότου είναι ή ποικιλομορφία τού ήχο του.
Ό ήχος τού Κόντρα-φαγκότου μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν σοβαρός και σκοτεινός.