Ενορχήστρωση

« Αυτό πού εδώ παρουσιάζω, προσφέρει τής ενορχήστρωσης δυνατότητες χειρισμού και σημεία επίθεσης.»Φίλιππος Δάγκας

 

Ορχηστρικά εφέ

Ή τεχνική επικάλυψης είναι σημαντικό εργαλείο και τα καθήκοντα της είναι πολλά.

Μία λειτουργία είναι ή παραγωγή χρωματικής αντίθεσης. Μία άλλη είναι ή εφαρμογή τής αλλαγής χρώματος.

Παράλληλα στην τεχνική επικάλυψης μπορεί να αλλάζεται σταδιακά και ή ενορχήστρωση.

 

Αρμονία

Δίνοντας έμφαση στις συγχορδίες γίνονται αυτές ιδιαίτερα ακουστά. Λόγω αυτού είναι για την βαθιά κατανόηση μίας σύνθεσης σημαντική.

Εφαρμόζεται από τη μία στη . Και από την άλλη υλοποιείται μέσω των εκτελεστών.

 

Συγκεκριμένες τεχνικές

Το «Βιμπράτο» είναι στην ουσία ένα φυσιολογικό μέρος τού παιχνιδιού. Το δάχτυλο στο «Βιμπράτο» πιέζει την πάνω στη ταστιέρα.

Και κινείται ελάχιστα μπρος και πίσω. Έχει την μικρή μεταβολή τού τονικού ύψους ως αποτέλεσμα.

 

Σύμβολα θανάτου

Τύμπανο

Ηχητικά σύμβολα θανάτου είναι για το Τύμπανο δυνατόν. Ιδίως οι θαμποί φθόγγοι τής χαμηλής τονικής περιοχής του.

Το Τύμπανο ηχεί προς το βάθος διάχυτα. Και αυξάνεται όσο πιο χαμηλότερα το Τύμπανο παίζεται.