Οργανολογία

«Ό,τι είναι ό νους και ή καρδιά για τον άνθρωπο είναι ή συμφωνική μουσική για το Heavy Metal τού μέλλοντος.»Φίλιππος Δάγκας

 

Έγχορδα όργανα (υψηλόφωνα)

Το Βιολί έχει 4 χορδές διαφορετικού τονικού ύψους πού χορδίζονται κατά διαστήματα πέμπτης. Καθεμία χορδή ή ακόμα και όλες οι χορδές μπορούν να χορδιστούν ένα ημιτόνιο χαμηλότερα.

Αυτό ονομάζεται στα Ιταλικά: scordatura. Συμβαίνει για την αναπαραγωγή συγχορδιών και φθόγγων πού δεν είναι διαθέσιμοι.

Σχετικά με την παραγωγή τού ήχου και την γραφή τής Βιόλας ισχύουν τα ίδια όπως στο Βιολί. Όμως το σκάφος τής Βιόλας είναι μεγαλύτερο από ότι τού Βιολιού.

Γιἀ αυτό το λόγο είναι το παίξιμο σε υψηλές τονικές περιοχές προβληματικό.

 

Έγχορδα όργανα (χαμηλόφωνα)

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι οι μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω τής βαθύτερης φωνής. Έχει συνολικό μήκος περίπου 1,25 μ.

Λίγο περισσότερο από ό,τι το διπλάσιο μήκος τού Βιολιού (60 εκ.).

Το Κοντραμπάσο η αλλιώς Βαθύχορδο, είναι ένα έγχορδο όργανο πού παίζεται με . Έχει μήκος περίπου 1.80 μέτρα.

Hχεί 1 οκτάβα κάτω όπου γράφεται.

 

Ξύλινα πνευστά όργανα (υψηλόφωνα)

Ό κλαρινετίστας Ιβάν Μίλλερ (1786-1854) κατασκεύασε περί το 1810, Κλαρινέτο με 13 κλειδιά.

Έτσι δημιούργησε τη βάση για όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες τεχνικής κλειδιών. Το σημερινό "Γερμανικό Κλαρινέτο" είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και υψηλής ποιότητας.

Το Αγγλικό κόρνο είναι ξύλινο πνευστό όργανο. Είναι το μεσόφωνο όργανο τής οικογένειας τού Όμποε.

Έχει τη θέση του στην συμφωνική ορχήστρα. Σχετικά τής δομής του είναι το Αγγλικό κόρνο, μία μεγάλη Όμποε.

 

Ξύλινα πνευστά όργανα (χαμηλόφωνα)

Το σύγχρονο Φαγκότο, είναι ξύλινο πνευστό στην τενορόφωνη και βαθύφωνη περιοχή. Έχει διπλή γλωττίδα. Το όνομα του μάλλον προέρχεται από τα Ιταλικά: "il fagotto". Πού σημαίνει "τα τεμάχια".

Λόγω τού μεγάλου μήκους του αποτελείται από 2 σωλήνες. Την πλευρά και το μπάσο.

Το Κόντρα φαγκότο έχει κωνική διάτρηση. Και σχετικά στενό ηχητικό σωλήνα. Έχει συνολικό μήκος περί τα 5,9 μέτρα συμπεριλαμβανομένου το περιστόμιο.

Το Κόντρα φαγκότο "διπλώνεται" 3 φορές σε σχήμα U.