Παρτιτούρες

«Ό,τι είναι ό νους και ή καρδιά για τον άνθρωπο είναι ή συμφωνική μουσική για το Heavy Metal τού μέλλοντος.»Φίλιππος Δάγκας

 

5η Συμφωνία - 2ο μέρος (μέτρα 19-23) τού Μπετόβεν

Απαλή αλλαγή ηχοχρώματος

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την . Αυτό συμβαίνει μέσω τής σταδιακής αλλαγής των οργάνων.

Βασικά στοιχεία τής σταδιακής απαλής αλλαγής ηχοχρώματος

1.Τά Φαγκότα εμφανίζονται στο μέτρο 16.
2. ηχούν στο τέλος τού μέτρου 17. Και προετοιμάζουν την επόμενη εμφάνιση των πνευστών.

Ένα άλλο ενορχηστρωτικό τέχνασμα στις αρχές τού μέτρου 19. Πραγματοποιείται ή μετάβαση των φωνών από στά πνευστά.

 

Συνειδητό όνειρο (μέτρο 9) - Φίλιππος Δάγκας

Βασικές ενορχηστρωτικές τεχνικές στο „Συμφωνικό Heavy Metal“

Στη μουσική μου, θα συναντήσετε μερικές φορές μία λεπτή υφή. Όπως σε αυτό το παράδειγμα.

Ό χαρακτήρας πού παράγεται εδώ μπορεί να περιγραφεί ως ομογενής. Αυτό εξασφαλίζεται με την επιλογή των οργάνων.

Αυτό σημαίνει, την σωστή επιλογή και συνδυασμό των δυνατοτήτων των οργάνων. Για παράδειγμα. όταν μία ομάδα έχει πυκνή ή πολυφωνική υφή, οι άλλες ομάδες μειώνονται στο ελάχιστο.

 

Συνειδητό όνειρο (μέτρα 1-8) - Φίλιππος Δάγκας

Ενορχήστρωση των αυξομειώσεων στην δυναμική

Οι „αυξομειώσεις στην δυναμική“ πραγματοποιούνται με διάφορες τεχνικές.

Αφενός με την προσαρμογή τής δυναμικής των ορχηστρικών δυνάμεων. Και αφετέρου με την αύξηση τού αριθμού συμμετοχόντων οργάνων.

Όμως, σχετικά με τις δυνατότητες στην υπάρχουν διαφορές μεταξύ των οργάνων.

 

Ελευθεριά ή θάνατος (μέτρα 28-30) - Φίλιππος Δάγκας

Ανάπτυξη ενορχηστρωτικής έννοιας

επαναλαμβάνεται εκτός από κάποιες μικρές τροποποιήσεις.

Ιδιότητες τής ενορχηστρωτικής έννοιας τού παραδείγματος

1.Ό ήχος των έγχορδων κυριαρχεί.
2.Το μοτίβο εκτελείται πάντα από τα έγχορδα. Με ή χωρίς ενίσχυση από τα πνευστά.
3.Στην παραλλαγή ηχεί πάντα ή Άρπα. Και πάντα ενισχυμένη.


Σημαντικό:

Σε μία ρυθμικά τονισμένη σύνθεση είναι ζωτικής σημασίας, πρώτα τα ρυθμικά συστατικά να παρουσιαστούν. Αλλά και να θεμελιωθούν.