Νομικά του Φίλιππου Δάγκα

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο [Σύμφωνα με τον Γερμανικό νόμο της Tele Media]

Διεύθυνση:
Φίλιππος Δάγκας - Ενορχήστρωση Συμφωνικής World Music
St.GallenCH-Schweiz

Κινητό: +49 (0157) 78 28 45 27 Λήψη αρχείου: Κατέβασμα των στοιχείων επικοινωνίας

Σχεδιασμός και τεχνική υλοποίηση

Φίλιππος Δάγκας - Ενορχηστρωτής Συμφωνικής World Music

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Είδος και τρόπος συλλογής

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγει ο Φίλιππος Δάγκας αποτελούνται από αυτά τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στη διάθεση της εταιρίας όταν συμπληρώνει την φόρμα για την διμηουργία του ιστότοπου (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση), από αυτά που είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση των φορμών επικοινωνίας, παραγγελίας καθώς και από αυτά που συλλέγουμε κατά την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι η IP διεύθυνση και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.

Επιπλέον, επεξεργάζωμαι δεδομένα που λαμβάνει από τον χρήστη και άλλα άτομα που χρησιμοποιούν που επισκέπτονται τον ιστότοπό μου: cookies, αρχεία καταγραφής (διεύθυνση IP ή άλλα ηλεκτρονικά αναγνωριστικά).

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και κατά συνέπεια για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ασφάλεια της υπηρεσίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ειδικές νομικές διατάξεις.

Χρήση Δεδομένων

Ο Φίλιππος Δάγκας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για τροποποιήσεις των υπηρεσιών και για να βελτιώσει την επίδοση της ιστοσελίδας, για αποστολή ενημερωτικού υλικού και διαφημιστικού, εφόσον ο χρήστης έχει συναινέσει σε τούτο, καθώς και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

Σε ο,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από τους χρήστες για την τοποθέτηση στα υπό σύνταξη βιογραφικά σημειώματα ( π.χ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λ.π.), ο Φίλιππος Δάγκας δεν παρεμβαίνει στα δεδομένα του χρήστη και δεν τα αλλάζει, αποκαλύπτει, παρέχει πρόσβαση σε αυτά ή τα προωθεί σε τρίτους (εκτός από τη διάθεσή τους στις κρατικές αρχές σε συμμόρφωση με το νόμο), παρά μόνο τα αποθηκεύει στον διακομιστή του, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση.

Ο μοναδικός σκοπός διαχείρισης αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι η αποθήκευση και η διάθεσή τους στον ίδιο τον χρήστη.

Ασφάλεια

Ο Φίλιππος Δάγκας, με διαρκείς ελέγχους από τον ιδιο, επιμελείται προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της ιστοσελίδας για τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών.

Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, ο Φίλιππος Δάγκας δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως πως οι προσπάθειές της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά τον ιστότοτό της και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού.

Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος και του λογαριασμού του.

Γενικά

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων περιγράφονται λεπτομερώς στη

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει στον Φίλιππο Δάγκα και με κάθε τρόπο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μου, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από τον Φίλιππο Δάγκα, από άλλον χρήστη ή από τρίτο.

Ο Φίλιππος Δάγκας δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.