Ενορχήστρωση συμφωνικού Heavy Metal

Φίλιππος Δάγκας

O Φίλιππος Δάγκας, κατασκεύασε στα πλαίσια των δυ­νατοτήτων του αυτον τον ιστότοπο, ό οποίος απασχολεί τη χρήση των οργάνων τής κλασικής ορχήστρας και των ενορχηστρωτικών τεχνικών.

Αυτός ό καρπός γνώσεων δίνουν στη κλασική ορχήστρα τη δυνατότητα να εξάγει τον ήχο ό οποίος έχει παρόμοιο χαρα­κτήρα όπως εκείνος του „Heavy Metal“ (χέβι μέταλ).

Έως βάση του στόχου αυτού σχηματίζεται ή εσωτερική μου­σική «μίμηση» (δηλ. "Ηχητική μεταμόρφωση" ενός ορ­γάνου σε ένα άλλο όργανο). Ή παραγωγή αυτού τού χαρα­κτηρι­στικού ήχου χωρίς την χρήση τής ηλεκτρικής κιθά­ρας απαιτεί γνώσεις των ιδιοτήτων συμπεριλαμβανόμε­νων οργάνων.

«Πρώτα πρέπει στη γλώσσα τής κλασικής μουσικής να υποταχθείς και αν είσαι αρκετός, θα την κυριέψης».


Οργανολογία

 • Έγχορδα
  • Βιολί
  • Βιόλα
  • Βιολοντσέλο
  • Κοντραμπάσο
 • Ξύλινα πνευστά
  • Αγγλικό κόρνο
  • Κλαρινέτο
  • Φαγκότο
  • Κόντρα φαγκότο

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από κάθε σημείο τής λίστας για περισσότερες πλη­ροφορίες. Κάντε ένα κλικ στον πα­ρα­κάτο σύνδεσμο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Όρ­γανα.