Δομή και λειτουργία - Φαγκότο - Φίλιππος Δάγκας

Μουσικό κουίζ της „Ενορχήστρωσης Συμφωνικής World Music“

Αναγνωστική προσοχή: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και αφού απαντήσατε και τις 12 ερωτήσεις από τις θεματικές ενότητες της οργανολογίας, της ενορχήστρωσης και των παραδειγμάτων παρτιτούρας, θα δείτε την αξιολόγηση των απαντήσεών σας.