Ευρετήριο λέξεων-κλειδιών του ιστότοπου | Φίλιππος Δάγκας

Ευρετήριο λέξεων-κλειδιών του ιστότοπου

Αυτό το ευρετήριο λέξεων-κλειδιών του ιστότοπου είναι η γραμμική διάταξη ονομασιών ή όρων (όπως ονόματα οργάνων ή από συνθέτες και πολλά άλλα) και αναφορές σε αποσπάσματα (κείμενο) στα οποία χρησιμοποιούνται ή επεξηγούνται αυτοί οι όροι. Λοιπόν, είναι μια αλφαβητική λίστα με τους σημαντικότερους όρους και ονομασίες του ιστότοπου μου, οι οποίοι σχετίζονται θεματικά μεταξύ τους.

Επιπλέον, δόθηκε μεγάλη σημασία στην ευρετηρίαση του περιεχομένου. Σημαντικά υψηλότερες απαιτήσεις τίθενται από αυτούς που τις πραγματοποιούν. Ωστόσο, αυτό το ευρετήριο έχει σκοπό να δώσει στον επισκέπτη την ευκαιρία να βρει γρήγορα πληροφορίες. Οι αναφορές σε συνώνυμους όρους χρησιμοποιούνται επίσης για τη διευκόλυνση της αναζήτησης.

1.Παράδειγμα: Μυστηριώδης ήχος τής καμπάνας: βλέπε >> Σύμβολα ελευθερίας 2.Παράδειγμα: Παδιγεύω τον ήχο και σωπαίνει: βλέπε >> Μικρό ντεκρεσέντο Έννοια ευρετηρίων και η χρήση τους σε ιστότοπους Ειναι μια δομή δεδομένων για γρήγορη εύρεση πληροφοριών σε έναν ιστότοπο. Απλώς, διευκολύνουν τον επισκέπτη για τη καλύτερη και πιο σύντομη κατανόηση τους. Φίλιππος Δάγκας: Ένα ευρετήριο χωρίς ιστότοπο ήταν μερικές φορές χρήσιμο για μένα, αλλά ένας ιστότοπος χωρίς ευρετήριο ποτέ.