Επισκόπηση τού σημείου πλοήγησης: Ενορχήστρωση

Ενορχήστρωση

Ηχόχρωμα

Συγκεκριμένες τεχνικές

Έγχορδα όργανα
Πνευστά όργανα


Τονικές περιοχές
και θέσεις

Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα
Βασικά στοιχεία
Βιολί
Βιόλα
Βιολοντσέλο
Κοντραμπάσο


Ορχήστρα „ξύλινα πνευστά“
Όμποε
Αγγλικό κόρνο
Κλαρινέτο
Φαγκότο


Ορχήστρα „χάλκινα πνευστά“
Τρομπέτα
Κόρνο
Τούμπα


Μορφολογία

Ορχηστρικά εφέ

Προσαρμογή τής δυναμικής

Αρμονία

Φόρμα

Σημασιολογία

Σύμβολα θανάτου

Σύμβολα