Γλίστρημα - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

Γλίστρημα

Περιγραφή της τεχνικής Γλίστρημα

Στο Γλίστρημα τοποθετείται ένα δάχτυλο τού αριστερού χεριού πάνω στην χορδή. Κατόπιν σύρεται προς τα επάνω ή προς τα κάτω μεταξύ των φθόγγων. Στο Γλίστρημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και περισσότερες χορδές. Λοιπόν, το Γλίστρημα μπορεί να εκτελεσθεί με 3 διαφο­ρετικούς τρόπους.

Χρήση της τεχνικής Γλίστρημα

  1. Σύροντας το δάχτυλο στην μεταξύ 2 φθόγγων.
  2. Σύροντας το δάχτυλο στην χορδή, όπως στη 1η τεχνική. Μόνο ό,τι ό τελευταίος φθόγγος εκτελείται από άλλο δάχτυλο.
  3. Σύροντας το δάχτυλο στην χορδή, όπως στη 1η τεχνική. Όμως έχει αντικατασταθεί από ένα άλλο δάκτυλο κατά τη διάρκεια τού „Glissando“.

Το Γλίστρημα στα πλαίσια της „Συμφωνικής World Music“

Το Γλίστρημα αντιπροσωπεύει μία από τις πιο πρωτότυπες τεχνικές. Λόγο τού ειδικού ηχοχρώματος είναι δυνατόν να υπογραμμίσει σημαντικά αποσπάσματα. Αλλά και ή διευκόλυνση τής τεχνικής εκτέλεσης είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, ή αλλαγή θέσης ή οποία θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα. Αλλά και καθαρά δομικές λειτουργίες μπορεί να αναλάβει.

Επίσης. μπορεί το „Glissando“ (Γλίστρημα) να μιμηθεί την ροκ κιθάρα. Να πραγματο­ποιήσει εφέ αλά Jimi Hendrix και .

Βασικά στοιχεία Γλίστρημα

Ονομασία:
Ιταλικά: „glissando“
Ελληικά: Γλίστρημα
Τεχνική:
Ένα δάχτυλο τού αριστερού χεριού τοποθετείται στην χορδή και σύρεται προς τα επάνω ή προς τα κάτω μεταξύ των φθόγγων.
Γραφή:
Ό πρώτος και ό τελευταίος φθόγγος τού glissando Γλίστρημα συνδέονται με μία ευθεία γραμμή. Μπορείτε να σημειώσετε και την ένδειξη gliss.

Κατέβασμα πόρων [ Συγκεκριμένες τεχνικές: Γλίστρημα ] του Μοντέστ Μουσόργκσκι

Ηχητικό αρχείο της παρτιτούρας
"Εικόνες από μία Έκθεση"
Μέγεθος-αρχείου: 156 Kilobyte
Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF Μέγεθος-αρχείου: 128 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με την τεχνική Γλίστρημα

Ακολουθούν 2 εικόνες με απόσπασμα της παρτιτούρας „Εικόνες από μία Έκθεση“. Σύνθεση του Μοντέστ Μουσόργκσκι. Παραδείγμα της τεχνικής Γλίστρημα. Οι εικόνες μπορούν να ενεργοποιηθούν για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.