Γλίστρημα - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

Γλίστρημα Ιταλ.„Glissando“

Περιγραφή τής τεχνικής „Γλίστρημα“

Στο «Γλίστρημα» τοποθετείται ένα δάχτυλο τού αριστερού χεριού πάνω στην χορδή. Κατόπιν σύρεται προς τα επάνω ή προς τα κάτω μεταξύ των φθόγγων. Στο «Γλίστρημα» μπορούν να χρησιμοποιηθούν και περισσότερες χορδές. Λοιπόν, το «Γλίστρημα» μπορεί να εκτελεσθεί με 3 διαφο­ρετικούς τρόπους.

Εκτέλεση τού „Γλίστρημα“ (Γλίστρημα)

  1. Σύροντας το δάχτυλο στην μεταξύ 2 φθόγγων.
  2. Σύροντας το δάχτυλο στην χορδή, όπως στη 1η τεχνική. Μόνο ό,τι ό τελευταίος φθόγγος εκτελείται από άλλο δάχτυλο.
  3. Σύροντας το δάχτυλο στην χορδή, όπως στη 1η τεχνική. Όμως έχει αντικατασταθεί από ένα άλλο δάκτυλο κατά τη διάρκεια τού „Glissando“.

Το Γλίστρημα στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Το «Γλίστρημα» αντιπροσωπεύει μία από τις πιο πρωτότυπες τεχνικές. Λόγο τού ειδικού ηχοχρώματος είναι δυνατόν να υπογραμμίσει σημαντικά αποσπάσματα. Αλλά και ή διευκόλυνση τής τεχνικής εκτέλεσης είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, ή αλλαγή θέσης ή οποία θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα. Αλλά και καθαρά δομικές λειτουργίες μπορεί να αναλάβει.

Επίσης. μπορεί το „Glissando“ (Γλίστρημα) να μιμηθεί την ροκ κιθάρα. Να πραγματο­ποιήσει εφέ αλά Jimi Hendrix και .

Βασικά στοιχεία «Γλίστρημα»

Ονομασία:
Ιταλικά: „glissando“
Τεχνική:
Ένα δάχτυλο τού αριστερού χεριού τοποθετείται στην χορδή και σύρεται προς τα επάνω ή προς τα κάτω μεταξύ των φθόγγων.
Γραφή:
Ό πρώτος και ό τελευταίος φθόγγος τού glissando «Γλίστρημα» συνδέονται με μία ευθεία γραμμή. Μπορείτε να σημειώσετε και την ένδειξη gliss.

Κατέβασμα πόρων[ Συγκεκριμένες τεχνικές: Γλίστρημα“ ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 128 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας Εικόνες από μία Έκθεση
„I.Gnomus“ μέτρα 29-37
τού Μοντέστ Μουσόργκσκι.
Σε σχέση με το Γλίστρημα Ιταλ. „Glissando“.

Γλίστρημα

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού Μοντέστ Μουσόργκσκι

 
Παρτιτούρα, Εικόνες από μία Έκθεση, I.Gnomus, μέτρα 33-37, τού Μουσόργκσκι
 
Παρτιτούρα, Εικόνες από μία Έκθεση, I.Gnomus, μέτρα 29-32, τού Μουσόργκσκι