Δομή και λειτουργία - Ομπόε - Φίλιππος Δάγκας

Ομπόε - Δομή και λειτουργία

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Ομπόε - Δομή και λειτουργία» για μεγέθυνση.

Το Ομπόε - Δομή και λειτουργία - Μικρή οθόνη

Από έβενο ή και από πλαστικό. Σπάνια κατα­σκευάζεται από ξύλο τριανταφυλλιάς. Επίσης, από κο­κοβολο ή άλλα εξωτικά σκληρά ξύλα. Τα Όμποε, κατασκευασμένα από εβονίτη ή πλέξη είναι σε μεγάλη ζήτηση. Ιδίως για τη χρήση σε ακραίες κλιματικές συνθήκες. Διότι το ξύλο εκεί, διατρέχει κίνδυνο ρήξης.

Το Όμποε έχει στενή κωνική διάτρηση και μία καμπάνα πού διευρύνεται ελαφρά. , εν συντομία ονομάζεται "σωλήνα". Συνήθως κατασκευάζεται από τον ομποΐστα. Γιατί σήμερα υπάρχουν ιδιαίτερα εργαλεία μέτρησης. Ό παίκτης κρατάει το Όμποε λοξά προς τα κάτω.

Ό σωλήνας διευρύνεται από το σύμφωνα με την τρύπα ήχου. Σε αντίθεση με τις φλογέρες ράμφου. Στη σύγχρονη εκδοχή του, το Όμποε έχει ένα μήκος περί τα 59 cm. Είναι λυόμενο σε 3 κομμάτια. Το άνω τμήμα με την κεφαλή, το κάτω τμήμα και την καμπάνα. Στον κεντρικό σωλήνα τού Όμποε είναι εγκαταστημένο ένα πολύπλοκο σύστημα από τάπες και μοχλούς. Γιἀ την παραγωγή των υψηλών αρμο­νικών παρέχονται 2 κλειδιά οκτάβας.

Ηχητικό παράδειγμα Ομπόε [ Μουσική του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν ] Μέγεθος-αρχείου: 425 Kilobyte
Βασικά στοιχεία των ξύλινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Περιστόμιο Ή αέρια στήλη στον ηχητικό σωλήνα διεγείρεται από τον εκτελεστή σε ταλαντώσεις (μέσω τού περιστομίου).
2. Μονή γλωττίδα Εκτελεί ταλάντωση κατά ένα σταθερό στόμιο.
3. Διπλή γλωττίδα Δονείται ή μία ενάντια τής άλλης.
4. Οπές και κλειδιά Αυξάνουν ή μειώνουν το μήκος τής αέριας στήλης.
- Έτσι παράγονται διαφορετικοί φθόγγοι
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Τεχνική για την παραγωγή υψηλότερων φθόγγων.
2. Υπό την αύξηση τής πίεσης των χειλιών στο καλάμι