Βιολί - Δομή και λειτουργία | Φίλιππος Δάγκας

Ή δομή τού Βιολιού

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

Σύντομη περιγραφή εικόνας:
Το Βιολί - Μικρή οθόνη

Ό λαιμός έχει μήκος περίπου 13 εκ. και ή ταστιέρα περίπου 27 εκ. ή οποία προεξέχει 14 εκ. πάνω από το σκάφος (περίπου 35 - 36 εκ.). Στο τέλος τής ταστιέρας βρίσκεται ό άνω­καβαλάρης. Ό λαιμός καταλή­γει στον κοχλία. Εδώ ανοίγονται τρύπες για να τοποθετηθούν τα κλει­διά. Οι χορδές τού Βιολιού μπορούν από αυτα να χορδιστουν.

Το Σκάφος:
Το καπάκι με 2 F-τρύπες, είναι το πά­νω μέρος τού Βιολιού. Κατασκευα­σμένο συνήθως από έλατο. Το κα­πά­κι λειτουργεί ως μεμβράνη δονή­σεων παρόμοια με ένα μεγάφωνο. Ή επι­φά­νεια του είναι κυρτή.

Ή ράχη είναι συνήθως κατασκευασμένη από σφεντάμι. Ή επιφάνεια τής ράχης είναι επίσης κυρτή. Σε αντιδιαστολή με τού καπακιού είναι κατασκευασμένη από ένα μόνο τεμάχιο ξύλου. Η είναι το πλευρικό μέρος τού οργάνου μεταξύ τής ράχης και τού καπακιού. Και με αυτα κολλημένη. Συνήθως από το ίδιο ξύλο όπως ή ράχη.

Ό καβαλάρης βρίσκεται πάνω στο καπάκι. Μεταφέρνει τις ταλαντώσεις των χορδών στο καπάκι. Το οποίο τις μεταφέρει στην κοιλότητα τού σώματος. Αποτελείται από λεπτόκοκκο σφεντάμου. Ενδιάμεσα τού καβαλάρη και του υποσαγωνίου βρίσκεται ό χορδοστάτης με βιδάκια. Με τα βιδάκια μπορούν οι χορδές με ακρίβεια να χορδιστουν.

Ή ακριβής τοποθέτηση τής ψυχής επηρεάζει τον ήχο τού Βιολιού. Στερεώνεται μεταξύ τής ράχης και τού καπακιού. Λίγο μετατοπισμένο προς το ποδαράκι τού καβαλάρη. Μεταδίδει τις δονήσεις, ειδικά των 2 πρώτων χορδών. Ή βαφή προστατεύει το ξύλο από την υγρασία και θερμοκρασία τού περιβάλλοντος. Διατηρεί τις ιδιότητες ταλάντωσης. Με την εφαρμογή των πεπειραμένων μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά ό ήχος. Οι επενδύσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό τού σκάφους χρησιμεύουν για τη σταθεροποίηση τής πλάτης

Το υποσαγώνιο διευκολύνει το κράτημα τού Βιολιού με το σαγόνι. Το υποσαγώνιο παραλείφθειται στο παιχνίδι σε Μπαρόκ στυλ.

Ηχητικό παράδειγμα Βιολιού
[24.Καπριτσιο του Νικολό Παγκανίνι]
Μέγεθος αρχείου: 249 Kb
 

 

Τεχνικά στοιχεία των έγχορδων
Τεχνικο στοιχειο Περιγραφη
Άνω-Καβαλάρης Είναι ξύλινο στήριγμα στο άνω τέλος τής ταστιέραs. Οι χορδές περνάνε επάνω του για να στερεωθούν στα κλειδιά.
Ταστιέρα Επάνω στον λαιμό κολλημένο ξύλο. Στο οποίο ό εκτελεστής πιέζει τις χορδές.
Χορδές Ελαστικά, ισχυρά τεντωμένες κλωστές. Χρησιμοποιούνται στα έγχορδα όργανα για την παραγωγή των ηχων.
Καβαλάρης Συγκρατείται στη θέση του από την πίεση των χορδών. Μεταδίδει τις ταλαντώσεις των χορδών στο σκάφος.
Πλάτη Σχηματίζει ορθή γωνία (στο εσωτερικό τού οργάνου) προς το καπάκι τού σκάφους.