Κλειστοί φθόγγοι - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

„Κλειστοί φθόγγοι“ [ Μόνο σε Κόρνο με έμβολα ]

Περιγραφή τής τεχνικής „Κλειστοί φθόγγοι“

Το δεξί χέρι εισάγεται εντός τής καμπάνας και τού λαιμού τού οργάνου. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι ήσυχο και ρινικό. Σε ορισμένα δυναμικά εφέ, όπως το fp, είναι δυνατόν να δοθεί αυτού μεγαλύτερη έμφαση. Οι „Κλειστοί φθόγγοι“ ηχούν υψηλότερα. Συνεπώς παίζονται για τη διόρθωση τού τονισμού ένα ημιτόνιο χαμηλότερα.

Σημείωση: Πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς από την τεχνική των „Κλειστών φθόγγων“ σε φυσικά Κόρνα. Στα οποία χρησιμοποιείται ή τεχνική για την μείωση τού ύψους. Αλλά, και την τεχνική σε σύγχρονα όργανα, με στόχο την μείωση τής έντασης.

„Κλειστοί φθόγγοι“ στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Το ηχόχρωμα τού Κόρνου προσφέρει τη δυνατότητα συγχώνευσης με το και το . Οι „Κλειστοί φθόγγοι“ τού Κόρνου μπορούν να ξεχωρίζουν σαφώς. Αλλά και απότομα εκτελεσμένοι φθόγγοι μπορούν να ξεχωρίζουν. Επιπλέον, είναι κατάλληλο για να υπογραμμίσει απότομες μορφολογικές αλλαγές. Αλλά, συμβάλλουν και στην πραγματο­ποίηση τού επιθυμητού χαρακτήρα τού ήχου. Ένας, πού θα πρέπει να είναι παρόμοιος τού .

 • Βασικά στοιχεία „Κλειστοί φθόγγοι“

 • Ονομασία:
 • Ιταλικά: „chiuso“
   Γερμανικά: „gestopft“
   Αγγλικά: „stopped“
   Französisch: „bouché“
 • Τεχνική:
 • Το δεξί χέρι (μπουνιά) εισάγεται, όσο το δυνατόν στην καμπάνα τού οργάνου.
 • Χαρακτηριστικός ήχος:
 • Ό ήχος είναι ρινικός, ήσυχος, αλλά και αρκετά διεισδυτικός.
 • Γραφή:
 • Οι „Κλειστοί φθόγγοι“ σημειώνονται με την ένδειξη  +
  Αλλοιώνεται με την ένδειξη °
  Γράφονται πάνω ή κάτω από το μουσικό πεντάγραμμο.

Κατέβασμα πόρων[ Συγκεκριμένες τεχνικές: Κλειστοί Φθόγγοι ]

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα Μέγεθος αρχείου: 494 Kb

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 33.3 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτι­τούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτι­τούρας 9η Συμφωνία - 1ο μέρος
μέτρα 1-6
τού Γκούσταβ Μάλερ.
Σε σχέση με την συγκεκριμένη τεχνική „Κλειστοί φθόγγοι“.

Κλειστοί φθόγγοι

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Γκούσταφ Μάλερ

 
Παρτιτούρα, 9η Συμφωνία, 1ο μέρος, μέτρα 1-6, τού Γκούσταφ Μάλερ

Ή ατμόσφαιρα ηχών τού Γκούσταβ Μάλερ

Είναι διαποτισμένη με „Κλειστους φθόγγους“. Όμως, πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς από τους "σιγανούς φθόγγους". Το ηχόχρωμα τού Κόρνου αλλοιώνεται σημαντικά μέσω αυτής τής τεχνικής. Δηλαδή, την εισαγωγή τού χεριού (μπουνιάς) στην καμπάνα τού οργάνου.
Στις αρχές τής 9η συμφωνίας γίνεται σολιστικά ακουστό. Με το Κόρνο συμπίπτουν, σαν μία ηχητική σκιά τα Κοντραμπάσα. Παίζουν φλαζέολετ και στη συνέχεια ηχεί το Κόρνο με ανοιχτούς φθόγγους.

 

Γκούσταφ Μάλερ
9η Συμφωνία - 1ο μέρος
μέτρα 1-6
Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να φορτώσετε την παρτιτούρα ως PDF.