Γραφή και παραγωγή ήχου - Κόρνο - Φίλιππος Δάγκας

Κόρνο - Γραφή και παραγωγή ήχου

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Κόρνο - Γραφή και παραγωγή ήχου» για μεγέθυνση.

Το Κόρνο - Γραφή και παραγωγή ήχου - Μικρή οθόνη

είναι πάντα ή κλίμακα τού Ντο. Δηλαδή, το ντο (μι­κρή οκτάβα) ως 2ος φυσικός αρμονικός. Ό πραγματικός ήχος αυτής τής φυσικής κλίμα­κας διαφέρει ανάλογα το τονικό ύψος τού Κόρνου. Δηλαδή, κρίνεται από το σταθερό μήκος τού σωλήνα του. Επομένως, το Κόρνο είναι ένα όργανο το οποίο δεν ηχεί όπου γράφεται. Μόνο με εξαίρεση τού φυσικού Κόρνου και τού Κόρνου σε Ντο-αλτο.

Ή γραφή τής χρωματικής κλίμακας του, γίνεται πάντα ανάλογα τού τονικού ύψους τής φυσικής κλίμακας του. Και ή ονομασία του, δίνεται με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, Κόρνο σε Φα, Κόρνο σε Σι♭ κ.λ.π. Σήμερα χρησιμοποιείται αποκλειστικά . Ακόμη και αν ό εκτελεστής χρησιμοποιεί ένα Κόρνο σε Σι♭-alto. Ό εκτελεστής μεταφέρνει την παρτιτούρα σε Φα εάν δεν παίζει Κόρνο σε Φα.

Σχετικά με την επίδραση ισχύουν τα ακόλουθα. Ό σκοπός τής επέκτασης τού σωλήνα είναι ή επέκταση τής βασικής κλίμακας του. Δηλαδή, ή χρωματική επέκταση τής κλίμακας μέσω των βαλβίδων τού Κόρνου.

Ό κορνίστας σχετικά τής εκτέλεσης τον όρο «κύκλωμα βαλβίδας» δεν τον γνωρίζει. Δηλαδή, ως τεχνική διαδικασία για την επέκταση τού ηχητικού σωλήνα, πιέζοντας τις βαλβίδες. Γνωρίζει μόνο τις διάφορες «λαβές» ή «βοηθητικές λαβές». Οι οποίες αριθμητικά αντιστοιχούν τής συμπίεσης των βαλβίδων. Υπάρχουν όμως διαφορές μεταξύ των σχολών τού Κόρνου σχετικά αυτού. Δηλαδή, διαφορές σε σχέση με τους «πίνακες λαβών». Διαφορές στην διάκριση μεταξύ φυσικούς φθόγγους και φθόγγους πού παράγονται μέσω των βαλβίδων.

Ηχητικό παράδειγμα Κόρνου [ Βόλφγκανκ Αμαντέους Μότσαρτ ]
Μέγεθος αρχείου: 135 Kilobyte
Τεχνική παρουσίαση των θέσεων „βαλβίδων 1—7“ (Κόρνο)
Θεση της βαλβιδας Εκτελεση Συνηθης οναμασιας λαβης
1η Θέση Καμία βαλβίδα δεν πιέζεται 0
2η Θέση 2η βαλβίδα πιέζεται 2
3η Θέση 1η βαλβίδα πιέζεται 1
4η Θέση 3η βαλβίδα ή (1η+2η) βαλβίδα πιέζεται 3 (1+2)
5η Θέση 3η+2η βαλβίδα πιέζεται 3+2
6η Θέση 3η+1η βαλβίδα πιέζεται 3+1
7η Θέση 1η+2η+3η βαλβίδα πιέζεται 1+2+3